Nyheter

Delikat renovering av anrik saluhall

Så här ser det ut när den tillfälliga hallen är på plats. Bild: Tengboms

Östermalmshallen ska totalrenoveras och samtidigt som den tekniskt sett moderniseras ska man återskapa den ursprungliga planlösningen.
Våren 2018 ska hallen återinvigas och under tiden får handlarna flytta till en tillfällig saluhall på Östermalmstorg.

Sedan 1888 har handlare i Östermalmshallen sålt råvaror och mat och nu har åren tagit ut sin rätt på den anrika tegelbyggnaden.
– Hela hallen är slut. Bland annat måste installationerna bytas, bjälklaget har gjort sitt och beredningsköken en trappa ner håller inte måttet, säger Jan Lind, projektledare, Stockholms stads fastighetskontor.
Vissa tekniska installationer behöver bytas ut för att uppfylla krav från myndigheter när det gäller bland annat säkerhet, tillgänglighet, energi och miljö.

Det handlar om en totalrenovering och för att kunna genomföra den måste verksamheten flyttas ut under tiden.
För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt har man två skilda projektgrupper: en som jobbar med den tillfälliga saluhallen och en som jobbar med renoveringen av den gamla.

Arbetena för att bygga upp den tillfälliga saluhallen påbörjades i början av året och i början av 2016 flyttar handlarna in dit.
Då påbörjas också arbetena inne i Östermalms saluhall, arbeten som förväntas pågå i två år.
– Vi kommer att börja med demontering av inredningen och rivning och återuppbyggnad av bjälklag, säger Thorbjörn Hallmans, projektledare, Projektbyrån.

Före sommaren kommer de första upphandlingarna att påbörjas för saluhallen, upphandlingarna för den tillfälliga saluhallen är i princip avslutade.
Man har valt Construction Management, CM, som genomförandeform.
– Det här är ett typsikt projekt där CM lämpar sig eftersom det kan bli stora förändringar under projektets gång. I sådana här gamla fastigheter vet man aldrig vad som väntar förrän man börjar med arbetet, säger Jan Lind.
– Vi överraskades exempelvis av gamla vattenledningar som vi nu håller på att lägga om och det var ett arbete som ingen räknat med från början, säger Thorbjörn Hallmans.

De är båda starka förespråkare av CM och menar att det har fördelar som att byggherren kommer närmare entreprenörerna och att entreprenörerna på så sätt får en större delaktighet och större kunskap om projektet.
– Dessutom sparar det tid på så sätt att man kan börja upphandla vissa delar utan att hela upphandlingsunderlaget är klart, säger Jan Lind.

Projektbyrån räknar med ungefär 30 entreprenader i stora saluhallen, där den största är på cirka 30 miljoner kronor.
– Logistiken är en av utmaningarna i arbetet här med tanke på att det är trångt, våra arbeten skall genomföras samtidigt som handeln skall fungera och allmänheten skall kunna använda platsen som tidigare, säger Thorbjörn Hallmans.

Under renoveringen kommer all inredning att tas ut, den ska också restaureras, och tanken är att hallen ska återskapas så att den får den ursprungliga stjärnformiga planlösningen från 1888. (Hallen renoverades 1912, och då ändrades planlösningen.)
I mitten kommer saluhallen att vara och restaurangerna placeras lägre ut. Längst två av väggarna kommer man också att bygga en balkong, där restaurangerna kan ha sittplatser.

Renoveringen innebär också att hallen binds samman med grannfastigheten söder om huvudbyggnaden. Två glasade innergårdar tas fram med omgivande restauranger och en ny, större och mera öppen entré mot Nybrogatan.
Efter renoveringen har saluhallen fått fler och flexiblare saluplatser och bättre anpassade lösningar för lager, lastning, avfallshantering, varumottagning, personal och kontor. Belysningen ska också bytas ut och man ska sätta in armaturer som liknar de som satt i hallen när den var ny.

Någon gång under våren 2018 blir det återinvigning av saluhallen.
Saluhallen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, men vilken nivå det blir får man se.
– Det blir svårt att nå högsta nivå med tanke på hur gammal byggnaden är och att det är kulturhistoriska klassificerad. Men genom flera åtgärder, som inte alltid syns, kan vi ändå göra byggnaden miljövänligare, säger Thorbjörn Hallmans.

Fakta: Östermalmshallen

Ägs av Stockholms stads fastighetskontor, som också ansvarar för renoveringen.
Fastighetskontoret har anlitat Projektbyrån som projektorganisation och man använder Construction Management som genomförandeform.
Har högsta klass i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering.
Renoveringarna förväntas pågå under cirka två år, från 2016 till 2018.
Under tiden flyttas handlarna in i en tillfällig saluhall på Östermalmstorg. Den tillfälliga saluhallen kommer att rivas när Östermalmshallen återinvigs.
Kostnaden är cirka 600 miljoner kronor.

Källa: Stockholms stad

Fakta: Construction Management

CM, är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. Metoden innebär att byggherren anlitar en komplett projektorganisation som leder hela arbetet och företräder byggherrens intressen.