Bostadsbyggande

Den bebyggda marken i landet ökar

Regeringen vill få fart på bostadsbyggandet. Foto: Henrik Ekberg
Regeringen vill få fart på bostadsbyggandet. Foto: Henrik Ekberg

På fem år har den bebyggda och anlagda marken i Sverige ökat med två procent eller närmare 23 000 hektar, enligt färsk statistik från SCB. Men ökningen är inte lika stor som under den förra femårsperioden.  

Beräkningen gjordes mellan 2015 och 2020 och det är två kategorier som dominerar arealmässigt; transportinfrastruktur och bostadsmark, som står för 38 respektive 36 procent av den totala anlagda och bebyggda marken.  

Sett till hela landets landareal är det ändå en väldigt liten del som är anlagd eller bebyggd; omkring 3,1 procent eller 1,3 miljoner hektar.  

Men de kategorier som ökade mest under perioden 2015 och 2020 var mark med tekniska anläggningar som ökade med tio procent samt mark med täkter och gruvområden som ökade med sex procent. Även om dessa båda kategorier ökade mest stod enbart mark med bostäder för 47 procent av ökningen under de fem åren.  

Enligt SCB ökade dock den bebyggda och anlagda marken i landet mer under den förra femårsperioden, mellan 2010-2015, då ökningen uppgick till 39 000 hektar. 2015 bestod 69 procent av landet yta av skogsmark, 2020 hade den siffran sjunkit med en procent till 68 procent.