Nyheter

Deppigt för näringslivet – men oförändrat inom bygg

Framtidstron ligger inte på topp inom svensk industri, visar Konjunkturinstitutets senaste barometer. Näringslivet har allt mindre behov av att nyanställa. Men för byggsektorn är indikatorn oförändrad.

Läget är fortsatt bra inom byggindustrin, visar konfidensindikatorn för maj. För näringslivet i sin helhet är det däremot deppigt.
”Sysselsättningstillväxten i näringslivet var endast måttlig och planerna för de närmaste månaderna pekar mot ett allt mindre behov av att nyanställa” uppger Konjunkturinstitutet i sin senaste mätning.

Men för byggindustrin är läget oförändrat. ”Orderläget i branschen är fortfarande mycket starkt och över 90 procent av företagen är nöjda med orderstockens storlek”. Tillväxten inom branschen tycks däremot stå still de närmaste månaderna.

”Företagen räknar med att såväl orderingång som byggande och sysselsättning blir i stort sett oförändrad under perioden”, uppger institutet.