Nyheter

Derome satsar 50 miljoner för mer plank och brädor

Det blåser motvind i svenska sågverksindustrin. Rekordlågt byggande och en stark svensk krona har gjort svenska trävaror mindre attraktiva. Trots detta väljer Derome Timber att satsa för framtiden och investerar 50 miljoner i sin såglinje på anläggningen i Derome.

Det blåser motvind i svenska sågverksindustrin. Rekordlågt byggande och en stark svensk krona har gjort svenska trävaror mindre attraktiva. Trots detta väljer Derome Timber att satsa för framtiden och investerar 50 miljoner i sin såglinje på anläggningen i Derome. En nödvändig satsning menar företagets vd Gunnar Jakobsson:

– För att säkerställa en god betalningsförmåga för timret till skogsägaren, behöver vi ständigt jobba för att öka sågutbytet. Kort sagt behöver vi bli effektivare och få ut mer plankor och brädor ur timret. Det gör vi genom att bygga om vårt största sågverk.

Ombyggnationen ska inte bara höja utbytet. Den innebär även en kapacitetsökning med 25%, från 200 000 till 250 000 m3 virke per år.
 
– Första halvåret har vi sålt större volymer än vad vi sågar, så trots den tuffa situation som råder i branschen har vi en positiv tro på framtiden. Vår strategi att förädla virkesråvaran så långt som möjligt har varit framgångsrik också i lågkonjunkturen, förklarar Gunnar Jakobsson.

Men Derome kommer inte att öka sågproduktionen förrän marknaden tillåter. Ett ännu större överskott av trävaror på den totala marknaden skulle pressa den redan låga prisbilden nedåt, med mindre pengar till
skogsägaren som följd avslutar Derome Timbers vd.