Nyheter

”Det är betydligt fler som klarar tentorna nu”

Författarna till bokserien Byggledning. Bild: Lunds universitet

Hallå där Bengt Hansson, byggkonsult, professor i byggproduktion vid Lunds universitet och medförfattare till bokserien Byggledning, som nu är komplett sedan den tredje och sista delen Förvaltning nyligen har färdigställts.

Varför behövs bokserien Byggledning?
– Helt enkelt för att det har saknats den typen av kurslitteratur och handbok i många, många år.

Hur är böckerna uppbyggda?
– De är uppbyggda så att man följer skeendena. Den första boken Projektering handlar om vad som händer under projekteringen, vilken administration, projekt- och byggledning som behövs då. Den andra boken Produktion har sin tyngdpunkt på vad som händer under produktion och avslutningsvis boken Förvaltning som behandlar förvaltning av fastigheter för de aktörer som anlitas för projektering, produktion och fastighetstjänster. Det är tre böcker som hänger ihop, man har nytta av alla tre oavsett i vilket skede man arbetar i.

Vad är nytt i böckerna om man jämför med tidigare litteratur för byggutbildningar?
– Det kom en bokserie på 1960-talet som påminner om vår serie på det sättet att den täcker dessa tre områden. Men däremellan har det inte kommit något som tar det här helhetsgreppet. Så Byggledning är den första heltäckande byggboken på över 60 år. Sen jag har varit knuten till högskolan har jag saknat en sådan här bok.

Mycket har förstås hänt på 60 år, men vad skulle du framför allt vilja lyfta fram som är nytt?
– Framför allt är det hållbarhets- och miljöfrågorna. Den förändringen kan man till och med märka i vår bokserie från att den första boken kom 2015, den andra 2017 och den senaste som kom nyligen. Bara på de åren har det hänt mycket. Ser man längre bak i tiden så byggdes det hållbart även på 1950- och 1960-talet, men då hette det att man byggde ekonomiskt. Men helt klart är att i dag är dessa frågor framlyfta på ett helt annat sätt. Men det är också det enda området som har förändrats, i övrigt är det stabilt, som till exempel de vanliga frågorna om AB och ABT, med de ligger kvar som tidigare. Men just inom klimatsidan, där sker det snabba förändringar hela tiden.

Hur har böckerna tagits emot av lärare och studenter?
– Fantastiskt bra.  Det är betydligt fler som klarar tentorna nu sedan de fått dessa läroböcker. Det syns jättetydligt och det är förstås viktigt för oss att vi kan garantera att de som lämnar universitetet har kunskapen. Eftersom jag också är verksam som byggkonsult har jag också märkt att verksamma inom näringslivet tycker det är roligt att bläddra i böckerna och att uppdatera sina kunskaper. De är utmärkta handböcker alla tre.

Hur är dagens byggstudenter?
– De är jättebra. Om man ser över tid så kan man konstatera att studenterna i dag är bättre på att framträda och företräda. De är bättre verbalt och mer självständiga, till exempel när det handlar om att göra en presentation. Och de fungerar också bra på andra sidan eftersom jag även träffar dem där som byggkonsult.

Är det hårt tryck på utbildningarna?
–  Jag har inte de aktuella siffrorna, men det är fortfarande hårt tryck på utbildningarna. Det krävs höga betyg för att komma in.

De övriga författarna till Byggledning är Stefan Olander, docent i byggproduktion vid Lunds universitet, Anne Landin, professor i byggnadsekonomi vid Lunds universitet, Radhlinah Aulin, universitetslektor i byggproduktion vid Lunds universitet, Urban Persson, teknisk doktor vid Lunds Tekniska Högskola, Mats Persson, universitetslektor i byggteknik och byggproduktionsteknik vid Malmö Universitet.