Hissolyckan

”Det är en förfärlig händelse”

Alimak
Ole-Kristian Jödahl, vd, Alimak.

Olyckshissen som rasade vid ett bygge i Sundbyberg har producerats i över 20 år i fler tusen exemplar av företaget Alimak. Nu undersöker representanter för företaget orsaken till den tragiska händelsen.
– Våra tankar går först och främst till de drabbade och de anhöriga, säger Ole-Kristian Jödhal, vd för Alimak group.

Det var under måndagen som hissen rasade från 20 meters höjd vid bygget av Ursviks torn i Sundbyberg. Representanter från tillverkaren Alimak finns nu på plats för att bistå i utredningen av händelsen.

– Vi har satt ihop ett kristeam som nu finns till förfogande för myndigheterna. Det är ett led i processen för att ta reda på vad som kan ha skett, säger Ole-Kristian Jödhal.

Vad kan ni säga om själva bygghissen?

– Det är en Scando 650 som är standardhiss som vi producerat i över tjugo år. Den finns i tusental runt om på byggen i hela världen. Det är vi som producerar hissen men sedan säljer vi den vidare till olika byggbolag eller uthyrningsbolag som hanterar driften och monteringen. Den aktuella hissen såldes 2017 till ett uthyrningsbolag som satt upp den och utfört service på utrustningen.

Vet ni idag vad som kan ha orsakat olyckan?

– Nej, det vet vi inte. Därför är vi måna om att vi hittar orsaken till att det kunde inträffa. Vi bistår de statliga myndigheterna som genomför utredningen.

Hur följer ni upp händelsen inom företaget?

– Nu handlar det först och främst om att hitta svar på hur det här kunde ske. Inga av våra anställda har varit inblandade i driften eller monteringen. Det finns ett säkerhetsprotokoll som man ska genomföra dagligen innan hissen används. Vi har gjort en värdering och vi kommer inte att stoppa användningen av samma modell på andra byggen. Men vi understryker att man följer säkerhetsrutinerna.

Vet ni något om skadade eller eventuellt avlidna efter olyckan?

– Nej, vi har inga uppgifter om det ännu men våra tankar går först och främst till de drabbade och de anhöriga, säger Ole-Kristian Jödhal, vd för Alimak group.

Efter intervjuns genomförande bekräftade åklagarmyndigheten att fem personer avlidit i hissolyckan.