Nyheter

”Det är hisnande utförandefel”

Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, håller på med en granskning av vad takrasen beror på. — Det är uppseendeväckande missar man har gjort, säger Carl-Johan Johansson, enhetschef på SP.

SP har upprättat en lista på de cirka 160 större takrasen som inträffade under vintern. Ett 80-tal av dessa har forskningsinstitutet skaffat sig mer information om genom rundringningar och ett tiotal har man utrett närmare.

— Det är inte snön som är problemet, utan slarv och okunskap. Det har kommit mycket snö, men inte mer än vad byggnormen anger att man ska dimensionera för, säger Carl-Johan Johansson.

SP har sett flera fall av felräkningar och utförandefel. En vanlig orsak är att konstruktörer inte har tagit hänsyn till byggnadsutformningar som kan samla stora mängder snö i lägen där det råder lä.

— Det är uppseendeväckande missar man har gjort. Jag vill inte tro att det är fusk, man har underlåtit att göra en sak för att man inte har kunskap om innebörden av det, säger Carl-Johan Johansson.

Ett exempel på att en bricka för kraftöverföring vid skruvförband inte har satts dit.

— Det är en bricka som är helt avgörande för konstruktionens bärförmåga. Finns inte den drar man bulten rakt igenom träet, säger Carl-Johan Johansson.

När det gäller vitvarubutiken Lottas Sparköp i Vänersborg var det överlast av snö som orsakade raset, men egentligen handlar det om ett dimensioneringsfel, menar SP. Sannolikt har man inte tagit hänsyn till risken för snöanhopning i samband med att en angränsande högre byggnad uppfördes.

Taklutningen hos de rasade byggnaderna var liten, de flesta hade en lutning mellan 0 och 15 grader. Dessa tak behöver inte dimensioneras för osymmetrisk snölast enligt Boverkets handbok om snö- och vindlast, men SP har noterat betydande skillnader i snödjup mellan lä- och lovartsida. SP drar slutsatsen att det kan finnas anledning att undersöka om Boverkets konstruktionsregler är korrekta när det gäller anvisningarna om snölastfördelning.

Men från och med den 1 januari nästa år kommer Boverkets konstruktionsregler att försvinna. I stället ska Eurokoderna användas, och där finns angivet att man ska ta hänsyn till ojämn last även på låglutande tak.

— Hur mycket snö man ska räkna med på marken kommer inte att ändras, men vi kommer att titta på den faktor för de låglutande taken som några säger kan vara för låg. Men den är satt europeiskt, det är inte ett nationellt val, säger Nikolaj Tolstoy, Boverkets projektledare.

Boverket har lämnat förslag till regeländringar till regeringen. Carl-Johan Johansson tycker att det är ett steg i rätt riktning, men anser att man borde gå längre. Han efterfrågar en oberoende tredjepartskontroll i bryggprocessen och en upprustning av den tillämpade byggforskningen.

— Den tillämpade byggforskningen ska ha till syfte att prova ut nya konstruktioner så att de inte når marknaden innan de är riktigt kända. Vi har sett konstruktioner som återkommer i åtta fall av rasen men aldrig har synats.

Vilken konstruktionstyp det handlar om vill han dock inte avslöja eftersom vissa delar av SP:s arbete omfattas av sekretess.
SP kommer att fortsätta sin granskning med en djupare analys av rasorsakerna i några fall.

6 fall som SP har studerat närmare:

Typ av byggnad Primärbärverk Brottsorsak
Affärslokal Limträbalkar Sannolikt har man inte tagit hänsyn till risken för snöanhopning i samband med att en angränsande högre byggnad uppfördes.
Ridhus Treledstakstol i limträ med dragstag Bricka har ej monterats mellan limträ och mutter, med påföljden att staget/muttern dragits rakt genom limträet och takkonstruktionen har därmed helt förlorat sin bärförmåga. Finns indikationer om att även sekundärbärverket, bestående av virke 45×195 varit för klent.
Ridhus i Varberg Stålram med I-tvärsnitt Svårbedömt. Både stålramarna och sekundärbärverket (virke 45×145) har brister. Det senare är av lägre kvalitet än angivet på ritningen och inte spikat på rätt sätt.
Industrihall I-balk i stål med vågformat liv. Livtjockleken endast 2 mm Livbuckling. Uppmätta snölaster låg under normvärdet.
Svinstall Spikplåtsförbundna trätakstolar Tryckta strävor ej stagade på anvisat sätt.
Lagerhall Spikplåtsförbundna trätakstolar Delar av byggnaden rasade tidigt under snövintern. Med största sannolikhet underdimensionerad konstruktion.

Källa: SP