Nyheter

”Det är inte reglerna som brister”

Hans-Olov Blom, vd Ramudden, Marcus Sandlund, Affärschef, NCC och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Anna Sjöström

Fler dör på jobbet varje år än av skjutningar.
Hur ska alla olyckor förhindras? Behövs det nya regler?
Den frågan ställde Ramudden på seminariet Alla har rätt till en säker arbetsplats.

–  Det är inte reglerna som brister, det är hur de efterföljs, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

De senaste 10 åren har fler än 400 personer omkommit i arbetsrelaterade olyckor och statistiken över olyckor med dödlig utgång har dessutom gått åt fel håll de senaste åren, det visar siffror från Arbetsmiljöverket.
Utöver det skadas flera tusen på jobbet varje år.

Hur många av dessa olyckor hade kunnat förhindrats genom bättre efterlevnad av befintligt regelverk?
Hur ska man få säkerhetstänket att alltid ligga i fokus?
Hur ska man få en arbetsplats att genomsyras av principen om alla människors lika värde?
Det var några av frågorna som diskuterades på seminariet som Ramudden arrangerade på måndag morgon. 

Medverkade gjorde Hans-Olov Blom, vd Ramudden, Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, Marcus Sandlund, Affärschef, NCC och Marie Nilsson, Ordförande, If Metall. Moderator var Jan Scherman.

– Vi har satsat större resurser på arbetsmiljöinspektörer och på Arbetsmiljöverket och jag förväntade mig att det skulle ge effekt, men vi behöver göra mera, sa Ylva Johansson.

Hon pratade om det gemensamma initiativet där sex ministrar arbetar för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet.
– Vi vill arbeta så eftersom problematiken ser olika ut i olika branscher. Nyligen har vi också tillsatt en ”haverikommission”, som ska gå igenom varje dödsolycka för att ta reda på vad om hände och hur vi ska undvika att det händer igen, sa Ylva Johansson. 

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera samtliga arbetsplatsolyckor med dödlig utgång som skedde under 2018 och första halvan av 2019.

Regeringen föreslår också höjda bötesstraff för företag. Enligt förslaget, som lämnats över till Lagrådet, ska maxbeloppet för företagsbot höjas från dagens 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.

– Det är för att det ska bli kännbart även för större företag, sa ministern.

Jan Scherman frågade om hon tyckte att det behövdes skärpningar av reglerna.
– Jag tror inte att det handlar om reglerna i första hand, utan om efterlevnaden av dem. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att det finns en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen och att arbeta förbyggande, sa Ylva Johansson.

Hon fick också frågan om när nollvisionen för dödsolyckor på jobbet kan nås.
– Det kan jag inte svara på, men vi måste ha det målet. Fortsätter vi arbeta och med de insatser som kommer är jag säker på att vi kan vända siffrorna. Jag är glad att vi ha debatten, för debatt i sig är preventivt och visar att vi är medvetna om riskerna.

Marcus Sandlund, som ansvarar för regionen Östergötland, berättade att de haft 400 dagar utan olyckor där. Time out, som används inom hela NCC, är en del av förklaringen. Det innebär att vem som helst har rätt att stoppa arbetet för att diskutera säkerheten.
– Vi behöver inte fler selar eller säkerhetsutrustning. Det handlar om kultur och mindset. Att göra som Alfons ”Vänta, jag ska bara”, det är farligt, sa han.
Att ofta prata om säkerhet, ha dagliga genomgångar, visa positiva exempel och lyfta frågan till ledningsnivå har varit andra viktiga insatser. 

 
– Det måste börja uppifrån. Fokus måste börja där, sa Hans-Olov Blom.
Han pratade också om tekniska hjälpmedel, som digitala checklistor för egenkontroller.
– Punkt för punkt bockas av och när allt gjorts så får användaren grönt ljus att få vidare. Vi har provat det i Storbritannien, och det har visat sig lyckat.