Nyheter

Det är mitt fel

Det smärtar att erkänna.
Machokulturen inom byggbranschen är mitt fel.
Instinktivt vill jag givetvis måla upp en annan sanning. Att det är branschens fel. Eller att saker sitter i väggarna.
Men till slut måste jag ändå titta mig själv i spegeln och inse att det inte går att skylla ifrån mig längre.

Vi i Byggcheferna har under ett flertal år arbetat med frågan om förlegade attityder.
Och sedan ett par år driver vi tillsammans med Byggnads kampanjen Stoppa Machokulturen där vi gör upp med fördomar, myter och machokultur i vår bransch.

Den här machokulturen manifesterar sig dagligen i vår bransch.
Och jag är en del av detta.
Vi individer kan nämligen inte ducka för det ansvar vi själva har. En bransch består trots allt av individer.
Det är individer som utgör grupper och hela branscher.

Jag är helt övertygad om att många av de individer som bidrar till den här kulturen inte menar något illa.
Men det är ingen ursäkt för att låta detta fortsätta.
Om vi som individer istället inser att vi är en del av det hela kommer vi också kunna bidra till förändring.

Sanningen är denna:
Om jag vill att något ska förändras så måste jag göra den förändringen själv.

Så jag har landat i slutsatsen att jag är en del av problemet.
Jag hoppas att jag, genom att ha nått den insikten, är bättre rustad för att bidra till en bättre kultur inom byggbranschen.

Men här kommer ännu en besk sanning; du är nämligen också en del av problemet. Dina kollegor likaså.
För så länge vi har förlegad arbetskultur som gör att kvinnor och män inte känner sig välkomna har vi ett delat problem.

Det problemet kan vi faktiskt lösa om vi inser att vi har ett individuellt ansvar och inte gömmer oss bakom ord som ”grupptryck” och ”branschproblem”.
Då tror jag att vi kan nå målet att skapa en modern bransch där alla värderas och behandlas lika.

Så ja, jag är en del av problemet, men jag vill också vara en del av lösningen.
Hoppas du känner likadant.

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna