Nyheter

”Det är nu det avgörs om krisen tar oss tio år tillbaka i tiden”

Åtta VD:ar i samhällsbyggnadssektorn menar att det är viktigt att värna om branschens överlevnadsfrågor i kristider.

Samhällsbyggnad är en bransch som alla människor har en relation till. Vi som är samhällsbyggare samverkar med många av samhällets andra aktörer. Därför spelar det stor roll att vi agerar etiskt och hållbart.

Som bransch har vi den senaste tioårsperioden gjort en stor investering i att höja oss på dessa områden. Många har fattat obekväma och modiga beslut i en omfattning vi inte tidigare sett. Etik, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och sund konkurrens har kommit att betraktas som våra överlevnadsfrågor.

Vi har börjat se viktiga resultat. Fram till 2017 ökade medvetenheten bland branschens chefer om behovet av jämställdhet från 42 procent 2011 till 71 procent – en förutsättning för att öka den låga andelen kvinnor. Andelen utrikes födda ökar snabbare i byggindustrin sedan 2018 än inom övriga näringsgrenar. En nedåtgående trend för de ungas förstahandsval till en gymnasieutbildning för jobb inom samhällsbyggnad bröts höstterminen 2016 då antalet sökande började öka igen.

Vi har lyckats göra större framsteg än på mycket länge men vi är inte klara. Frågorna är komplexa och rör strukturer som tar lång tid att förändra.

I kölvattnet av viruspandemin pågår just nu en kamp om hur vi ska rädda jobb och företag, om hur vi bäst leder våra verksamheter genom krisen. På ena sidan finns de som tror på att släppa allt vi haft för våra händer och lägga all kraft på att rädda det som räddas kan. Varje dag kommer tecken på hur oro och oförutsägbarhet leder till extrem kortsiktighet.

På den andra sidan finns de som manar till eftertanke, att vi också måste klara av att tänka på de långsiktigt viktiga frågarna och på vilken vardag som kommer när krisen är över.

Vi ser den här kampen i frågor som rör hållbarhet, mångfald, jämställdhet, affärsetik och sund konkurrens. Alla långsiktigt viktiga frågor för alla – överlevnadsfrågor för samhällsbyggnadssektorn.

Risken är stor att fel sida vinner.

Det kommer en stabilare framtid igen. Var vi då kommer att befinna oss som samhällsbärande bransch beror på vad vi som ledare väljer att fokusera på idag. Det är nu vi avgör om branschen kommer att fortsätta sin utveckling eller om krisen tar oss tio år tillbaka i tiden och vi tvingas börja om från början.

Det handlar inte om att göra något nytt. Handlingsplanen är tydlig. Vi vet vad vi behöver göra, exempelvis fortsätta att:

– Säkerställa att bara behörig personal vistas på byggarbetsplatser. 

– Säkerställa ett sunt arbetsklimat fritt från diskriminering. 
– Uppmuntra alla att använda verksamhetens visselblåsningsfunktion. 
– Utse nya chefer även bland dem som inte liknar oss själva.

Vi kallade dem överlevnadsfrågor för bara tre månader sedan. Att prioritera bort dem nu har ett högt pris. De är överlevnadsfrågor även om ett år då vi kan befinna oss i en djup lågkonjunktur. Skälet till att vi kallat dem överlevnadsfrågor är för att de skapar broar till framtiden.

Dessa broar får inte gå förlorade.

Vi som representerar några av de ledande företagen och branschorganisationerna inom samhällsbyggnadssektorn tänker stå stadigt i den här kampen och fortsätta arbeta även med de långsiktigt viktiga frågorna. Vi tänker värna branschens viktiga investering i sin framtid. Vår förhoppning är att du som också bygger samhället – stor som liten, beställare eller utförare – är med oss i den utmaningen.
 

  • Alexandra Hagen, vd och koncernchef White Arkitekter
  • Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
  • Johan Skoglund, vd och koncernchef JM
  • Johanna Frelin, vd Riksbyggen
  • Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna
  • Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida
  • Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
  • Urban Månsson, ordförande Samhällsbyggnadssektorns etiska råd