Nyheter

”Det är viktigt att branschen kommer igång med digitaliseringen”

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister och Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef, BoKlok. Foto: Anna Sjöström

Han var fem minuter sen till seminariet, men när Peter Eriksson var på plats gick det undan.
Han påpekade att byggbranschen ligger på efterkälken när det kommer till digitalisering, och att det är viktigt att de kommer igång med det snarast.

Titeln på seminariet är Industriellt byggande och digitalisering – så stavas framtidens bostadsbyggande, och arrangör är BoKlok.
I panelen: Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, (Mp), Anne Lidgard, director, Silicon Valley Office, Vinnova, Tomas Alsmarker, vd, Nyréns Arkitektkontor, Anders Grundströmer, director, Scania Sustainable City Solutions och Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef, BoKlok.
Lisa Kirsebom var moderator.

Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef, BoKlok, inleder med att berätta om BoKlok: sedan starten 1996 har BoKlok byggt mer än 10 000 bostäder, och under förra året byggdes 1 250 stycken. 
– Inom fem år är målet att fördubbla den byggda volymen. För att lyckas med det krävs innovation, säger han. 

BoKlok har lärt mycket av tillverkningsindustrin, snarare än den traditionella byggbranschen, och ungefär 80 procent av arbetet görs i fabrik, och resterande 20 procent på byggarbetsplatsen. 

– Industriellt byggande är viktigt för att vi ska få ner kostnaderna och bygga bostäder som vanligt folk har råd med, säger Peter Eriksson. 
Flera rapporter visar att byggbranschen är bland de minst digitaliserade branscherna, och en förklaring till det kan vara att det går bra för branschen och att de därför inte känt behov att digitalisera snabbare.

– Men det är viktigt att branschen kommer igång, så att den inte hamnar ännu mera efter. Dock tror jag att det industriella byggandet kan driva på digitaliseringen, säger Peter Eriksson. 
– Den digitala industrialiseringen innebär möjligheten att återta precisionen, hantverket och arkitekturen, säger Tomas Alsmarker, vd, Nyréns Arkitektkontor.

Panelen fick berätta vad de ser för trender inom digitalisering och industriellt byggande just nu.
Anne Lidgard, director, Silicon Valley Office, Vinnova:
– AR och VR. Det har visserligen funnits ganska länge, men att det slagit igenom så stort nu beror på att man fått ner kostnaderna för tekniken, något vi kan tacka spelindustrin för. En annan trend är drönarteknologin, som kan användas för att exempelvis överblicka byggen. 

Tomas Alsmarker, vd, Nyréns Arkitektkontor:
– Vi måste se att det industriella byggandet inte är ett hot mot god arkitektur, det är tvärtom. Men den industriella processen måste utgå ifrån boendet, inte produktionsapparaten.