Nyheter

”Det bästa året hittills”

2008 blev konsultföretaget Swecos bästa år hittills, med en kraftig resultatförbättring.

Konjunkturen fortsätter att försämras – men 2008 blev trots det ett rekordår, konstaterar Swecos vd och koncernchef Mats Wäppling.

— Rörelsemarginalen ökade till 10,8 procent. Det är verksamheterna i Sverige och Norge som svarat för den största resultatförbättringen. Under året har Sweco fortsatt att växa och stärkt marknadspositionerna såväl i Norden som i östra och centrala Europa, säger han i en kommentar till bokslutskommunikén.

Den försämrade konjunkturen påverkar främst konsultföretagets industri- och byggrelaterade uppdrag. Men istället har den ökade medvetenheten om miljö- och klimatfrågor lett till en positiv utveckling.

— Efterfrågan har varit god främst när det gäller uppdrag relaterade till miljö, energi och infrastruktur. I slutet av året märktes en minskad efterfrågan inom byggsektorn och delar av industrin, säger Mats Wäppling.

Swecos nettoomsättning ökade med 21 procent och uppgick under året till 5 522,8 miljoner kronor (4 569,5). Resultatet före skatt uppgick till 588,2 miljoner kronor (425,7).