”Det bästa året hittills”

”Det bästa året hittills”
2008 blev konsultföretaget Swecos bästa år hittills, med en kraftig resultatförbättring.

Konjunkturen fortsätter att försämras – men 2008 blev trots det ett rekordår, konstaterar Swecos vd och koncernchef Mats Wäppling.

— Rörelsemarginalen ökade till 10,8 procent. Det är verksamheterna i Sverige och Norge som svarat för den största resultatförbättringen. Under året har Sweco fortsatt att växa och stärkt marknadspositionerna såväl i Norden som i östra och centrala Europa, säger han i en kommentar till bokslutskommunikén.

Den försämrade konjunkturen påverkar främst konsultföretagets industri- och byggrelaterade uppdrag. Men istället har den ökade medvetenheten om miljö- och klimatfrågor lett till en positiv utveckling.

— Efterfrågan har varit god främst när det gäller uppdrag relaterade till miljö, energi och infrastruktur. I slutet av året märktes en minskad efterfrågan inom byggsektorn och delar av industrin, säger Mats Wäppling.

Swecos nettoomsättning ökade med 21 procent och uppgick under året till 5 522,8 miljoner kronor (4 569,5). Resultatet före skatt uppgick till 588,2 miljoner kronor (425,7).

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Krigets påverkan är både direkt och indirekt
NCC köper danskt entreprenadföretaget