Nyheter

Det blir ingen kartellutredning

I dag bestämde sig Konkurrensverket för att inte vidta några ytterligare åtgärder på grund av den senaste tidens prisökning av asfaltentreprenader. Därmed blir det ingen utredning om en eventuell ny asfaltkartell.

Enligt Vägverkets statistik över asfaltentreprenader har priserna stigit mycket mellan 2006 och 2007. Störst har ökningen varit i Stockholmsområdet, där entreprenaderna steg med hela 50 procent.

Det fick Konkurrensverket att misstänka en kartellbildning och verket gick därför ut med en förfrågan till ett tiotal asfaltföretag om deras syn på prisökningen. Frågan ledde till stort rabalder eftersom Konkurrensverket först hade tolkat Vägverkets statistik felaktigt.

Nu har företagen svarat och gett Konkurrensverket flera möjliga delförklaringar till prisökningen. Konkurrensverket har därför beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder.

Delförklaringarna handlar bland annat om ett minskat konkurrenstryck när små företag har blivit uppköpa, högre säkerhetskrav, fler geografiskt små entreprenader som leder till högre transportkostnader, samt mindre användning av gamla asfaltmassor.

— Om det här är hela förklaringen kan jag inte sia om. Men vi har i varje fall blivit lite klokare och känner oss något lugnare, säger Anders Gerde, konkurrenssakkunnig på Konkurrensverket.

Konkurrensverket kommer att fortsätta att följa marknadsutvecklingen på asfaltområdet. Anders Gerde utesluter inte heller att verket kan komma att fortsätta dialogen med företagen.