Nyheter

Det finns en stark vilja att bygga

Gustav Hemming, Myr Ullhammar, Sara Johansson och Stefan Ränk. Foto: Jenny Marcuson.

Bostadsproblematiken dryftades även hos Business Arena Almedalen som hade bjudit in en panel för att diskutera vika nya vägar man kan gå när ledtider, mark, särkrav och finansieringsproblem ställer till det.

Sara Johansson, chef fastighetsutveckling på Concent, tycker att det är tråkigt att priset ska styra.
–  Kommunerna kan väl sätta det pris de vill ha istället för att låta oss betala dyra pengar för arkitektkostnader och långa processer för att sedan se att marken går till någon annan som bjuder över. Låt oss tävla om det bästa förslaget.
Hon tycker att det är frustrerande när det ges tilldelning till de som redan har fått mark och inte kommer igång att bygga.
– Vi vill bygga och behöver mark, säger Sara Johansson.
Stefan Ränk, vd Einar Mattsson, efterlyste också mark samt en normal prisbildning på hyresmarknaden.
– På Magnolia Bostad bygger vi inte ens i Stockholm utan riktar in oss på mindre städer där det är lättare att bygga mycket, berättar Myr Ullhammar.
Gustav Hemming, regionplaneringsråd Stockholms läns Landsting, vill se ett intelligentare strandskydd.
–  Jag har drivit den frågan och tycker att det finns viktiga värden i strandskyddet men att som den ser ut nu förhindrar den så mycket. Vi behöver också bygga bort barriärer i miljonprogramsområden. Förtätningar kan stärka alla områden.

Jenny Marcuson