Nyheter

”Det finns ingen bostadspolitik”

Nyligen presenterades ”5 fel med bostadspolitiken”, en rapport från Svenska Teknik- och designföretagen.
Det första felet som listas är att det helt enkelt saknas en bostadspolitik.

Rapporten är skriven av ekonomen och journalisten Monica Renstig, på uppdrag av Svenska Teknik- och designföretagen.
I rapporten presenterar hon fem fel med bostadspolitiken.

– Det finns ingen bostadspolitik. Den har reducerats till enbart byggpolitik och åtgärderna som skulle öka rörligheten rörs inte. Flyttskatten och hyresregleringen gör man ingenting åt. Inför de utmaningar vi står inför måste vi diskutera var alla unga och nyanlända ska bo, säger Monica Renstig, i ett pressmeddelande. 

– Vi behöver öka krav och incitament för kommuner att driva en aktiv bostadspolitik. En politik där arkitekten och privata aktörer måste få större frihetsutrymme och ansvar att utveckla god livsmiljö och nya bostadslösningar. Kommunernas tjänstemän ska snarare agera byggcoacher för att lotsa bra nya projekt än att bli byråkratiska hinder, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik- och designföretagen.

Rapporten bygger på ett femtontal intervjuer med företrädare för de svenska teknik- och designföretagen. De flesta av de intervjuade är ingenjörer och arkitekter som jobbar nära bostadsproduktionen.

De fem felen, enligt rapporten:

 Det finns ingen sammanhållen bostadspolitik.

En försiktighetskultur har skapats av överreglering som ger köer.

Höga kostnader på grund av bristande konkurrens.

Vi bygger idag bostäder – inte livsmiljöer.

Finansieringssystemet fungerar inte.