Nyheter

Det går runt på landets vägar

Det är snurrigt värre på Sveriges vägar. Antalet cirkulationsplatser har nämligen fördubblats under en femårsperiod och landets alla rondeller upptar en yta lika stor som 220 fotbollsplaner.

Mellan 2005 och 2010 ökade antalet cirkulationsplatser från ungefär 1 360 till nästan 2 800, visar siffror från SCB.

Det är en ökning på mer än fem i veckan och SCB tror också att ökningen i dag är betydligt fler. Att cirkulationsplatserna ökar beror på att de är säkrare än korsningar och ger mindre miljöbelastning och bättre framkomlighet.

Flest hade storstadskommunerna Göteborg, Malmö och Stockholm, varav Göteborg hade nästan dubbelt så många som Stockholm år 2010.
Ytan i mitten av cirkulationsplatsen kallas rondell och allra störst rondellareal har Linköping: 177 878 kvadratmeter.

Förklaringen är att de har stora rondeller, till exempel en som mäter 112 kvadratmeter. Landets samlade rondellmark uppskattas motsvara 220 fotbollsplaner, cirka 150 hektar.
Flest cirkulationsplatser per kilometer väg hade Partille kommun. Där är det cirka 9,5 kilometer i snitt mellan dem. På andra plats kom Huddinge, följt av Mölndal. I Huddinge fanns hela 17 stycken i anslutning till handelsplatsområdet Kungens kurva.

SCB:s statistik visar också att Sveriges totala väglängd var cirka 580 000 km, vilket motsvarar ungefär 14,5 varv runt jorden.

Anna Sjöström
 

Rondeller

 

Kommun

Cirkula?
tions?
platser
2005

     Cirkula?
tions?
platser
2010

      Rondell?
areal i
m2

 

Göteborg

   81

        130

          65 453

 

Malmö

   33

          78

          87 694

 

Stockholm

   29

          69

           22 407

 

Eskilstuna

   21

          59

           32 783

 

Växjö

   33

          56

          20 383

 

Linköping

   20

          50

         177 878

 

Jönköping

   21

          49

           25 906

 

Huddinge

   32

          48

             7 778

 

Örebro

   17

          48

           18 829

 

Helsingborg

   14

         47

           42 968