Nyheter

”Det här är ett allvarligt hot mot rättsväsendet”

Carl Schlyter, kampanjledare för klimat och systemförändring på Greenpeace. Bild: Greenpeace

Regeringens beslut att gå vidare i Cementa-ärendet, trots Lagrådets avvisande, kan leda till att ärendet överprövas.
– Regeringen gör ett hattrick i grundlagsbrott, menar Carl Schlyter på Greenpeace.

I måndags meddelade regeringen att man väljer att gå vidare med förslaget om en undantagslag för Cementa, trots att Lagrådet i sitt remissyrkande bland annat menar att förslaget strider mot en av grundlagarna. Om riksdagen väljer att rösta igenom propositionen i nästa vecka kan Cementa räkna med åtta extra månader kalkbrytning i Slite, från 31 oktober. Men riksdagsbeslutet kan överklagas. Och en organisation som skulle kunna göra det är Greenpeace.

Enligt Carl Schlyter, tidigare miljöpartistisk riksdagsledamot och numera kampanjledare för klimat och systemförändring på Greenpeace, lyckas regeringen genom beslutet att bryta mot förbudet mot ministerstyre, domstolarnas självständighet samt kravet på opartiska och objektiva beslutsunderlag.

– Det här är ett allvarligt hot mot rättsväsendet och vår demokratiska ordning. Vad händer när kärnkraftsindustrin inte når sina säkerhetskrav, eller kemiindustrin inte når sina miljökrav? Beslutet innebär att regeringen ger de största företag en signal om att de inte behöver ta miljölagarna på allvar, att de ändå får undantag när de gör fel, säger Carl Schlyter som säger till Svenska Dagbladet att man överväger att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi håller tillsammans med andra organisationer på att analysera möjligheterna till överprövning. Både av själva lagförslaget och av ett tillståndsbeslut för Cementa. Antingen på nationell nivå eller på EU-nivå.

Ärendet ska behandlas i riksdagen onsdag 29 september.