Almedalen

”Det har svängt om från ekonomi till hållbarhet”

Tomas Nord

Hallå där Tomas Nord, forskare på Rise inom träbyggnad, som deltar både som talare och besökare under Almedalsveckan.

Vad gör du här?

– Jag har deltagit i seminarier som vi anordnat för Smart Housing Småland. Vi har tillsammans med inbjudna gäster genomfört åtta olika seminarier som beröra de tre perspektiven i New European Bauhaus: VackertHållbart och Tillsammans på olika sätt. Och så passar jag på att gå på en massa intressanta seminarier.

Hur tycker du att årets upplaga av Almedalsveckan skiljer sig mot tidigare år?

– Det är inte riktigt lika stressigt som det var 2018 och 2019. Det är färre seminarier och det tycker jag är bra. Nu är det lättare att hinna med även om man inte kan gå på allt.

Har ämnen som diskuteras förändrats något när det gäller byggbranschens seminarier?

– En reflektion som jag tycker man kan göra är att det har svängt om från ett fokus på de ekonomiska frågorna till de hållbara.

Är det något seminarie som du tycker varit extra intressant.

– Ja, det är så klar flera men jag lyssnade på ett seminarie om trä och betong. Där var inte perspektivet att ställa de olika byggmaterialet mot varandra utan mer ur ett konstruktionsmässigt helhetsperspektiv.

Har du hunnit lyssna på några partiledare?

– Ja, två stycken men jag har inte direkt några synpunkter att komma med om deras framträdanden.