Nyheter

”Det har varit ett turbulent år”

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier. Foto: Susanne Bengtsson

Antalet påbörjade bostäder i nyproduktion sjunker. 

Denna höst står Sverige dessutom inför ett politiskt osäkert läge – där bostadspolitiska samtal och reformer kan dröja.


– Det har varit ett turbulent år, konstaterar Catharina Elmsäter-Svärd när hon summerar sitt första år som vd för Sveriges Byggindustrier.
Catharina Elmsäter-Svärd tog över som vd för Sveriges Byggindustrier för ett år sedan – samtidigt som bostadsbyggandet planade ut, priserna började falla och det blev svårare för hushållen att låna.

– På min första konjunkturdragning minns jag att jag presenterade en prognos där bostadsbyggandet förväntades falla med 30 procent, säger hon.

Samtidigt var Sveriges Byggindustrier mitt uppe i ett internt förändringsarbete och en extrastämma och ändrade stadgar fanns på agendan. Fokus för branschorganisationen låg på att öka medlemsnyttan genom att satsa på de fyra fokusområdena sund konkurrens, kompetensförsörjning, säkerhet och attraktiva kollektivavtal.

– Det har varit ett turbulent år, och jag undrar om det här är ett normalår i byggbranschen? Det är mycket som har påverkat oss i det stora turbohjulet, säger hon.

Under året som Catharina Elmsäter-Svärd varit vd har även en ny infrastrukturplan kommit på plats, något som intresserat den före detta infrastrukturministern, lite extra. Höstens val har hon också analyserat. Byggindustrin är en motor och bostadsbyggandet är en stor del av landets BNP.

– Vår bransch är kittet för Sverige, och avgörande för den ekonomiska tillväxten. Alla människor behöver någonstans att bo, ett jobb och infrastruktur för att kunna ta sig där emellan. Här har byggbranschen en avgörande roll att hitta lösningar.

Catharina Elmsäter-Svärd har själv en bakgrund som politiker. Hon har varit gruppledare för Moderaterna i Södertälje, finanslandstingsråd i Stockholms Läns Landsting, riksdagsledamot och infrastrukturminister i Fredrik Reinfeldts regering.

– I år är första året sedan 1979 som jag inte varit aktiv i valrörelsen. Men det har varit ganska skönt. Allt har sin tid.

Hon är inte särskilt orolig för att Sverige inte ska hitta en regeringslösning.

– Vi kommer att få en lösning så småningom, men den regering som bildas kommer att vara en oförberedd regering.

Risken är att det blir en ”elak mandatperiod” där en svag regeringen inte får så mycket uträttat.

– Tyvärr så får vi nog inte se så mycket reformer, men det är viktigt att få igång de breda bostadssamtalen. Bostadsministern kommer inte att ha alla verktyg, mycket handlar om finanserna.

Till exempel så menar hon att det är viktigt att hitta en lösning för de grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden idag.

– Det är jätteviktigt att vi får igång rörligheten på bostadsmarknaden och hitta finansiering för hushåll med svaga ekonomiska förutsättningar.

Andra viktiga utmaningar för branschen handlar om att skapa en sund bransch med nolltolerans mot fusk, samt att locka ny kompetens. Dessa utmaningar hänger dessutom ihop, enligt Catharina Elmsäter-Svärd. Konjunktursvängningar kan påverka kompetensförsörjningen. Men hur branschen uppfattas utåt, och hur man pratar om branschen, är en ännu större utmaning.

– Hur ska vi få folk att vilja jobba i vår bransch? Att byggbranschen uppfattas som skum och kriminell och att byggföretag ägnar sig åt fuskbyggen, skattesmitning och arbetsslaveri är förödande när vi ska locka unga killar och tjejer till oss. Men det är en ytterst liten del som fuskar. Vi måste se till att lyfta det positiva som branschen har att erbjuda, som kreativitet, innovation och laganda.

Hur ska ni komma till rätta med fusket?

– Vi måste bli ännu tydligare med att det är nolltolerans som gäller. Vi håller till exempel på och förändrar ID06, det ska kopplas till ett bank-ID, vi behöver erbjuda utbildningar till medlemsföretagen och vi behöver samarbeta mer med myndigheter. Vi kan inte själva göra oss av med fusket, vi måste spela tillsammans i det goda laget.

Samtidigt menar hon att det inte går att strypa för hårt och krångla till det för mycket för alla de som faktiskt gör rätt. Det måste fungera att vara småföretagare i byggbranschen.

– Vårt mål är att bli en bransch som uppfattas som sund och säker. Det finns alltid sådana som vill fuska, och de rundar systemet.

Catharina Elmsäter-Svärd pratar ofta om branschen som motor när vi ska rusta Sverige för 11 miljoner invånare till 2025. Det är viktigt att inte tappa fart i bostadsbyggandet och infrastrukturen. Vad är det för arbetsmarknad vi går mot när vi ska höja byggtakten och införa ny teknik? Har vi rätt kompetens?

– Det är frågor som vi måste ställa oss. Vi måste lyfta blicken några år framåt och förstå vilka värden det är vi skapar.

FAKTA

Namn: Catharina Elmsäter-Svärd

Aktuell: Ett år som vd för Sveriges Byggindustrier
Bor: Enhörna, Södertälje
Familj: Maken Vidar Svärd, och vuxna barnen Victor och Anna
Intressen: Mat och resor
Tre största intrycken från det första året som vd: Teamkänsla, kreativitet och samhällsengagemang
Tre största utmaningarna ett år framåt: Få fler att välja vår bransch. Få fart på rörligheten på bostadsmarknaden. Få fler att ha rätt attityd – nolltolerans mot fusk