Nyheter

”Det kan finnas en psykologisk länk till USA”

Klas Eklund, ekonom på SEB, tror egentligen inte att det kommer att bli någon riktig lågkonjunktur inom byggbranschen. <br></br> — Det kommer att gå lite långsammare, säger han. Och han spår att USA-krisen endast kommer att ha en marginell ef

Den avmattning som ses i svensk ekonomi just nu är en naturlig följd av den långvariga uppgången, menar Klas Eklund. Och situationen i USA, där husmarknaden är inne i en kris, har ingen självklar länk till svensk husmarknad.

— Det kan finnas en psykologisk länk som kan smitta, och en osäkerhet på finansmarknaden till följd av att bolåneinstituten i USA sålde paket av skulder som var för optimistiskt prissatta. Nu vet många inte värdet på de värdepapper de sitter på. Men i Sverige spelar det inte så stor roll eftersom svenska banker har varit försiktiga och inte köpt så många såna skulder, säger Klas Eklund.

Men Klas Eklund tror inte att det kommer att bli någon riktig lågkonjunktur i bygg- och fastighetsbranschen. Och någon situation som i början av 90-talet är det inte tal om, enligt SEB-ekonomen.
— Jag tror inte att det kommer att bli någon djup kris. Men det kommer att gå lite långsammare, säger han.

I konjunktursammanhang brukar man prata om cykler på två till tre år. Man kan därför förbereda sig på att den kommande avmattningen blir kvar i byggbranschen åtminstone två år.