Nyheter

”Det känns som om det har vänt”

36-åriga Fredric Kasteviks karriär har tagit ordentlig fart. Han har inte ens varit vd för JM Entreprenad i två år när han nu lyfts till koncernledningen.

Fredric Kastevik utnämndes till vd för JM Entreprenad mitt under finanskrisen hösten 2008.

Kan man tala om en raketkarriär?

— Det är ett starkt ord. Men jag har gått den långa vägen på kort tid och har fått möjligheten att testa på en hel del olika funktioner i JM-koncernen, säger Fredric Kastevik.

Både du och Sofia Ljungdahl är relativt unga i koncernledningssammanhang, hur ser du på det?

— Man får tacka för att man fortfarande bedöms som ung… Det går en våg genom hela byggbranschen och sker en föryngring på många poster i branschen. Många fyrtiotalister går i pension framöver, det gäller att hinna lämna över erfarenheten. Vi ska väl vara med och lära oss en del av dem som har suttit med ett tag. Det är helt rätt att säkra upp med framtida ledare och få oss att växa in i rollen, säger han.

Att bli vd under finanskrisen säger Fredric Kastevik var en ”spännande utveckling”, men nu hoppas han att konjunkturen vänder.

— Det positiva med den konjunktur som har varit är att man får större kraft i förändringsarbetet, det var fördelen när jag fick ta över. I högkonjunktur kan man skrika och försöka förändra utan att någon lyssnar. Det är enklare att bedriva fröändringar i lågkonjunktur.

För att folk lyssnar mer och är rädda om jobben i långkonjunktur?

— Nja, man känner att vi måste göra något för att få verksamheten på fötter. Det finns en annan förståelse för att göra förändringar. Så länge allt flyter på i en högkonjunktur spelar det ingen roll alls hur du bedriver jobben, kunder skriker efter resurser, men i långkonjunktur måste du sticka ut på ett annat sätt.

Vänder konjunkturen i byggbranschen nu?

— Det känns som om vi har varit nere på botten och vänt. Det visar antalet starter på bostadssidan. På entreprenadsidan ligger vi sent i cykeln, vi känner först nu att det börjar vända. Det finns en hel del orosmoln när det gäller den ekonomiska utvecklingen ute i världen, men det känns ändå som om det har vänt, säger Fredric Kastevik.