Nyheter

”Det krävs mod att <br/> be andra om hjälp”

Han verkar lyckas i allt. Med Öresundsbron, med Skanska i Sverige och med Skanska i England. Nu tar Mats Williamson ett nytt steg i karriären.

Från den 1 oktober är Mats Williamson medlem av Skanskas koncernledning med ansvar för infrastrukturutveckling, verksamheten i Storbritannien och hållbarhet.

– Hållbarhet är ett ämne jag brinner för. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att påverka hur stor påverkan byggbranschen har på miljön, och se till så att det vi bygger konsumerar lite energi, säger Mats Williamson.

Under sitt år som vd för Skanskas verksamhet i Storbritannien har han lyckats vända verksamhetens förlustsiffror till vinst. Och faktum är att Mats Williamson verkar lyckas med allt han företar sig. Som projektchef för Öresundsbron ledde han Sveriges kanske mest framgångsrika större infrastrukturprojekt. Bron blev färdig i tid och de höll budgeten.

Som chef för Skanska International Projects inledde han ett stort förändringsarbete. Som vd för Skanska Sverige ökade han verksamhetens vinst samtidigt som företaget också gjorde framsteg i säkerhets- och etikarbetet. Mats Williamson framhåller laget runt honom.

– Jag har valt bra medarbetare, i dag består Skanska i England av ett bra team och Mike (Putnam) som efterträder mig är en klok och erfaren man. I Skanska Sverige hade jag förmånen att arbeta med ett fantastiskt bra team, och det var samma sak på Öresundsbron.

Har du misslyckats med någonting under din karriär?

– Ja, många gånger. De gånger jag har misslyckats är det för att jag inte följer min inre kompass, till exempel att man tar sig an ett projekt trots att min inre kompass säger att det inte blir bra.

Det låter flummigt?

– Nej, man ska gå på kombinationen fakta och intuition. Det finns en bok, Blink, som beskriver just detta, att intuition är hjärnans förmåga att se mönster. Hjärnan kan analysera en massa samband och använda den erfarenhet som finns lagrat och se när något inte stämmer. Mina misstag har handlat om att jag inte har litat på min intuition. Ofta har det med människor att göra, det kan gälla medarbetare eller kunder, där allt ser bra ut faktamässigt men det är något som inte stämmer.

Kan du ge ett exempel på misstag du har gjort?

– Spontant kommer jag att tänka på ett projekt där fakta kändes bra, men när vi var en timme från att signera kontrakt agerade kunden på ett oetiskt sätt. Kunden visade sitt rätta jag, och vi skulle ha gått därifrån direkt. Men det gjorde vi inte, och sen blev det inte ett bra projekt.

I England har Mats Williamson inlett ett omfattande förändringsarbete. Fokus har legat på riskhantering i projektval och utförandeskedet, på ett utökat samarbete med övriga Skanskaenheter, på att bygga en företagskultur med gemensamma värderingar, samt på att trygga chefsförsörjningen med interna talanger.

– I England finns en kultur av stor rörlighet mellan byggföretag och historiskt sett har vi rekryterat många av våra chefer externt. Det har vi börjat ändra på, vi försöker få bättre koll på var våra talanger finns i företaget och hur vi matchar dem och flyttar dem mellan verksamheter, säger Mats Williamson.

I ansträngningarna att bygga en gemensam företagskultur har öppenhet varit ett ledord.

– Tidigare har ekonomiska resultat varit lite hemliga internt, nu är de mer transparenta och presenteras i de olika delarna i Skanska UK. Det gör att folk tar mer ansvar och uppstår det bekymmer så hjälper man varandra. Vi har också ändrat vårt bonussystem så att det driver samarbete, prestation och utveckling, berättar han.

Under sitt år i Storbritannien har Mats Williamson råkat ut för en del kulturkrockar. Han berättar om 60-sidiga brittiska rapporter med otydliga och motstridiga rekommendationer. Och även den muntliga kommunikationen är mindre direkt än i Sverige.

– Här pratar man mer artigt, sen efter tre minuter säger man ”having said that” och så kommer mer sanning. Jag har lärt mig att jag inte behöver lyssna så mycket under de första tre minuterna, berättar han på telefon från London.

Samtalet med Mats Williamson kretsar mycket kring laget runt honom. Någon från Öresundsbroprojektet har sagt att det de åstadkom som grupp blev bra, men att de som individer var ett gäng medelmåttor.

– Om någon hade bekymmer gick vi andra in och stöttade. Men det krävs mod att berätta inför gruppen att man behöver hjälp. Jag tror att jag har varit duktig på att skapa känslan att gruppmedlemmarna inte måste ha lösningar på allt, säger Mats Williamson.

Under sin karriär har Mats Williamson haft ett starkt fokus på mjuka värden. Det beror på hans övertygelse att företag inte bara existerar för att tjäna pengar.

– Vår rätt att existera i samhället hänger också på att vi genererar andra värden, att vi är effektiva, att vi inte skadar våra medarbetare, att vi får människor att växa i organisationen och att vi är rädda om miljön.

Till exempel har han betonat vikten av en god och säker arbetsmiljö, något som är mycket prioriterat i England.

– England ligger så mycket före många marknader när det gäller arbetsmiljö. De stora byggföretagen och de professionella kunderna här har ett mycket större fokus på arbetsmiljö än i Sverige, säger han.

För några år sedan passerade Mats Williamson ett Skanskabygge intill Sergels torg i Stockholm. När han såg att byggnadsarbetarna inte hade rätt skyddsutrustning på sig rusade han in och stoppade bygget.

I England inträffade en liknande händelse för några veckor sedan.

– Jag var ute och gick med en kollega i ett bostadsområde och en privatperson stod i en trädgård och klippte häcken på ett sätt som inte var säkert. Han stod på en trappstege, hade inga skyddsglasögon och inga handskar.

Mats Williamson uppmärksammade sin kollega på situationen, och kollegan vände genast och inledde en dialog med mannen. Det slutade med att kollegan överlämnade sina skyddsglasögon till mannen, som tackade honom för att han hade brytt sig.

Nu försöker Mats Williamson anamma det mer finkänsliga brittiska sättet att stoppa säkerhetsrisker, genom att inleda en dialog och prata om riskerna.

– Deras sätt ger mer resultat, att folk faktiskt inser att det finns en risk. Annars hamnar man lätt i försvarsställning, säger Mats Williamson.

Bor i London

Namn: Mats Williamson

Aktuell: Lämnar posten som vd för Skanska UK för att börja i Skanskas koncernledning den 1 oktober.

Ålder: 51 år.

Bor: I lägenhet i London.

Familj: Hustrun Birgitta och barnen Karin, 18 år, och Erik, 22 år.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning mot väg och vatten.

Fritidsintressen: Läsa, köra motorcykel, spela golf och motionera.

Ledarskapsfilosofi: ”Jag tror att människor kan mer än vad man tror. Min uppgift som ledare är att frigöra den energin. Det gör man genom att coacha och ge frihet inom en definierad ram.”

Sagt om Mats Williamson

Peter Gimbe, presschef på Skanskakoncernen:

– Han har stor humor och gillar practical jokes. När han var chef för Skanska Sverige hade han en tävling med Geir Aarstad, chefen för den norska verksamheten. Den som låg sämst till ekonomiskt måste ha det andra landets flagga på sitt kontor.

Anders Danielsson, vice vd i Skanska Sverige när Mats Williamson var vd:

– Han har starka egna värderingar och kommunicerar dem till medarbetarna. Det gör att företaget blir attraktivare som arbetsgivare. Som chef är Mats Williamson tillgänglig, målfokuserad, duktig på att bygga framgångsrika team och intresserad av projektverksamhet.

Inge Johansson, Byggnads representant i Skanskas styrelse:

– Han är väldigt beslutsam, väldigt strukturerad och jag tror dessutom att han är väldigt envis. När han har tagit in allt och fattat beslut då styr han med järnhand. Jag kan känna ibland att han är så karismatisk att han har varit lite för stark i Skanska Sveriges ledning. Risken är att entreprenörsandan försvinner runt om honom, att folk inte orkar föra fram sina idéer. Men ur fackligt perspektiv har vi alltid haft lätt att prata med Mats.