Nyheter

Det ska byggas 2 100 nya bostäder i Sickla

I programmet ingår en upphöjning av Saltsjöbanan, som kommer att gå på en bro längs Sickla köpkvarter.

Sickla Plania i Nacka stad utvecklas nu till en mer sammanhållen och tät stad med levande miljöer. Nacka kommun presenterar planerna för hur området kan se ut år 2030.

– Programmet visar hur området kan se ut år 2030 med 2100 nya bostäder, skolor, parker och lekplatser. Dagens vägar byggs om till gator med plats för planteringar, cyklar, gående och uteserveringar. Tunnelbaneentréer finns i Sickla köpkvarter och vid Värmdövägen/Alphyddevägen, säger Jenny Nagenius, projektledare i Nacka kommun.  
Idag är Saltsjöbanan en barriär i området, men i programmet ingår en upphöjning av banan, som kommer att gå på en bro längs Sickla köpkvarter. Därigenom skapas förutsättning för mer attraktiva livsmiljöer. Det ger också bättre utrymme för kontor och butiker och därmed en mer levande stadsdel. 

I de nya bostadskvarteren kommer gröna platser med flera funktioner att skapas. Här kan gamla träd, nya fruktträd, vattendammar, gröna väggar och gröna tak finnas. De som bor här har en plats för umgänge och lek samtidigt som man tar hand om dagvatten på ett bra sätt och bidrar till biologisk mångfald.

Snabbfakta: 
2100 nya bostäder 
18 000 kvm handel/kontor 
28 avdelningar förskola 
Utökade skolverksamheter 
Nya torg och parker

Jenny Marcuson Fors