Nyheter

Det tycker Byggnads om nya huvudavtalet

Johan Lindholm, ordförande Byggnads. Foto: Byggnads

På onsdagen signerade LO, PTK och Svenskt Näringsliv det så kallade huvudavtalet mellan arbetsmarknadens parter. Men enligt Byggnads innebär förslaget en ”urholkning av anställningstryggheten”.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) närvarade vid undertecknandet på onsdagen.

-Regeringen välkomnar det historiska huvudavtalet på svensk arbetsmarknad. Avtalet stärker Sverige och vår konkurrenskraft i världen. Otrygga jobb blir tryggare. Att arbetsmarknadens parter och regeringen tillsammans kan leverera detta omställnings- och trygghetssystem till svenska löntagare är ett styrkebevis för den svenska modellen, säger hon.

Arbetsgivare får ökad flexibilitet vid uppsägning

De nya reglerna innebär bland annat att anställda, vid sidan om starkare skydd vid omreglering av arbetstid, ”hyvling”, och mot långa visstidsanställningar, får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Arbetsgivare får ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ökad förutsägbarhet och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Byggnads har tillsammans med en rad andra förbund valt att ställa sig utanför överenskommelsen och är kritiska till såväl innehållet samt hur processen gått till.

”Ett historiskt misstag”

– Det är självklart att anställda ska ha rätt till utbildning och omställning. Det tjänar hela samhället, arbetsmarknaden och inte minst arbetsgivarna på. Därför är det orimligt att Sveriges arbetstagare ska behöva betala med sin anställningstrygghet för att få någonting som borde vara en självklarhet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads och fortsätter:

– I en tid då vanligt folk ropar efter mer trygghet så är det här sällsynt tondövt. Förslaget innebär en urholkning av anställningstryggheten och är ett historiskt misstag. Att tillåta arbetarfientliga partier som C och L diktera villkoren inom arbetsmarknadspolitiken får ödesdigra konsekvenser. Det här har hanterats illa från det att utredningen tillsattes till där vi är idag.

”Det är där grundfelet ligger”

Johan Lindholm fortsätter:

–Det är en stor svaghet att arbetarrörelsen är splittrad i något så grundläggande som arbetstagarnas anställningstrygghet. Svenska modellen innebär att fackförbund träffar överenskommelser med sin motpart. Men att politikerna trär överenskommelsen som en tvångströja över samtliga branscher är helt galet och vittnar om brist på förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar. Vi måste komma ihåg att det är där grundfelet ligger, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

De nya reglerna i lagar och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.