Nyheter

”Det vänder 2010”

En svag vändning väntas 2010. Men den europeiska byggmarknaden kommer att se en nedgång två år i rad. <br></br> — Det blir inga glada miner förrän 2011, säger Bengt Henricson på Prognoscentret.

Nätverket Euroconstruct har nyligen presenterat sin prognos för den europeiska byggmarknaden fram till 2011.
— I år räknar vi med en nedgång på 2,5 procent och för 2009 en nedgång på hela 4,3 procent, trots en god utveckling på anläggningssidan, säger Bengt Henricson, som är Prognoscentrets representant i Euroconstruct.

En nedgång två år i rad är mycket ovanligt på den europeiska byggmarknaden.
— Jag tror att det är första gången på cirka 15 år som det inträffar, säger Bengt Henricson.

Men 2010 skymtar nätverket en svag vändning. Euroconstruct räknar med en uppgång på 0,4 procent för det året och en fortsatt uppgång på 2,2 procent för 2011.

— Generellt sett går Östeuropa bättre än Västeuropa. Dels för att deras ursprungliga aktivitet är väldigt låg och dels för att deras behov är väldigt stora, säger Bengt Henricson.

Som väntat är det bostadssidan som tar den hårda smällen av lågkonjunkturen och finanskrisen.
— De länder som bidrar mest till nedgången är Spanien och Irland. Spanien är en av de större byggmarknaderna i Europa och går ner från 750 000 nya bostäder per år i snitt till cirka 250 000 per år. Och Irland förväntas ha en nedgång på 45,7 procent i år, säger Bengt Henricson.

Marknaden för renovering av bostäder väntas gå ner med 1,5 procent i Europa som helhet nästa år.
— Men det är egentligen en tillbakagång. Eftersom bostadsbeståndet ökar borde rot-sidan öka mer. Det som drar ner värdet är gördetsjälv-marknaden, säger Bengt Henricson.

Nyproduktionen av yrkesbostäder i Europa påverkas av finanskrisen och lågkonjunkturen, men inte lika mycket som bostadssidan. I år räknar Euroconstruct med en uppgång med 1,6 procent, följt av en nedgång på 5,4 procent 2009.

— De privatfinansierade delarna tar stryk, affärsbyggnader och kontorsbyggnader samt i viss mån industribyggnader. Men skolor och undervisningsbyggnader ökar. Offentligt finansierade byggnader håller ställningen eller går upp, säger Bengt Henricson.

Den sektor som går emot strömmen är anläggningssidan. Där räknar Euroconstruct med en uppgång under hela perioden.
— Många länder har stora investeringsplaner, bland annat Sverige men framför allt Polen, säger Bengt Henricson.

Euroconstructs prognos för Europas byggmarknad (i procent)

Sektor

2008

2009

2010

2011

Europa: Total byggmarknad

-2,5

-4,3

+0,4

+2,2

Sverige: Total byggmarknad

+0,7

+0,2

+4,6

+2,5

Europa: Nyproduktion bostäder

-13,4

-13,3

-1,7

+2,5

Sverige: Nyproduktion av bostäder

-17,1

-18,4

+4,0

+7,3

Europa: Rot bostäder

0,0

-1,5

+0,6

+1,3

Sverige: Rot bostäder

-1,6

+0,3

+3,8

+4,2

Europa: Nyproduktion av yrkesbyggnader

+1,6

-5,4

-1,5

+1,7

Sverige: Nyproduktion av yrkesbyggnader

+4,5

-8,0

-2,5

+10,8

Europa: Rot yrkesbyggnader

+0,8

-1,0

+0,7

+1,4

Sverige: Rot yrkesbyggnader

+2,5

+0,9

+1,7

+2,2

Europa: Anläggning

+1,8

+0,4

+3,7

+3,7

Sverige: Anläggning

+11,9

+10,6

+8,5

-1,5