Nyheter

Detaljplan antagen för 320 lägenheter i Nacka

Visionsbild över hur Röda längan kan komma att se ut. Bild: Wingårdh Arkitektkontor.

Kommunfullmäktige i Nacka har antagit detaljplanen för Ormingehus, som ger plats för 320 nya lägenheter i bland annat ett 16-våningshus och en påbyggnad på kulturminnet Röda Längan. 

Detaljplanen Ormingehus är en del av utvecklingen som pågår i Orminge centrum där 1 500 nya bostäder växer fram. Inom detaljplanen för Ormingehus planeras för cirka 320 nya bostäder i fyra-sju våningar. Ett av husen ska enligt förslaget bli ett nytt landmärke i form av ett höghus med 16 våningar. Husen vid Kanholmsvägen och Edövägen, som Rikshem respektive Magnolia bygger, får lokaler i bottenplan.

Den befintliga fastigheten, kulturminnet Röda längan, ska bevaras men kompletteras med tre nya våningar, inglasade balkonger och cirka 55 nya lägenheter. Detta sker i ett spännande samarbete mellan bostadsrättsföreningen Betsövägen och Wingårdhs arkitektkontor som både har ritat och är med och bygger kvarteret.

– Ormingehus är en viktig pusselbit för den pågående utvecklingen av Orminge centrum. Här tillförs en ny årsring till den befintliga miljön med målet att Orminge ska bli en ännu mer tillgängligt, attraktivt och tryggt, säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm, i ett pressmeddelande.

Detaljplanen Ormingehus är en del av utvecklingen som pågår i Orminge centrum. 1 500 nya bostäder, lokaler för handel, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation är med i planerna.

Beslutet vinner laga kraft i maj under förutsättning att detaljplanen inte överklagas.