Nyheter

Detaljplan för RegionCity har vunnit laga kraft

Jernhusens detaljplan för första etappen av RegionCity i Göteborg har vunnit laga kraft. Bild: Jernhusen

Jernhusens detaljplan för första etappen av RegionCity i Göteborg har vunnit laga kraft. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 10 december 2020 tillstyrkte kommunfullmäktige i Göteborg detaljplanen för Västlänken station Centralen. Planen har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen Västlänkens station Centralen rymmer två av Västlänkens uppgångar och möjliggör en nybyggnation av station, handel och kontor på ca 34 000 kvm BTA (bruttoarea) för Jernhusen. Utöver detta har Jernhusen en markanvisning om ytterligare ca 10 000 kvm på kommunens mark.

– I linje med Jernhusens vision om en hållbar samhällsutveckling så känns det extra bra att kunna underlätta så att ännu fler kan utnyttja kollektivtrafiken i Göteborg och regionen säger Kerstin Gillsbro, VD på Jernhusen, i ett pressmeddelande.

Utvecklingsområdet kommer att binda ihop Göteborgs Centralstation med Västlänken där byggnation pågår och beräknas vara färdig 2026. Hela området består av två detaljplaner med en total byggvolym för Jernhusen på ca 150 000 kvm BTA.

– Att detaljplanen nu vunnit laga kraft är en viktig milstolpe för den nya stadsdelen som skapas, där du bokstavligen kommer kunna ta tåget rakt in på kontoret, säger Roger Sundbom Regionchef Projektutveckling syd/väst på Jernhusen.

Byggnation beräknas starta 2023 och stå färdig till Västlänkens öppnande 2026.