Nyheter

Detaljplan i Solna överklagas

Kommunfullmäktige i Solna antog i juni 2016 en ny detaljplan för fastigheten Signalen 3 i Solna.
Detaljplanen överklagas nu av Lundagrossisten, som äger fastigheten ligger norr om Signalen 3. 

 
Lundagrossisten, som påbörjade byggnation på sin fastighet 2010, anser att den nya detaljplanen innebär stora nackdelar för dem, då det är en väsentligt mycket större byggrätt än vad som gäller för övriga omkringliggande fastigheter i området.
Enligt den nya detaljplanen flyttas dessutom byggnadskroppen 15 meter västerut från nuvarande placering, vilket innebär att Lundagrossistens fastighet Signalen 4 blir helt inklämd mellan en påfartsramp och den planerade byggnaden. 
Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen.