Nyheter

Detaljplaner antagna – industriområde blir till stad

Visionsbild över hur industriområdet i Veddesta kan komma att utvecklas till stadsmiljö. Visionsbild: AIX Arkitekter

Nu börjar Järfälla kommun förvandlingen av Veddesta industriområde i Barkarby.
De antagna detaljplanerna omfattar 22 kvarter som ska utvecklas till stadsmiljö.

I området äger Veidekke och Sagax fastigheter, Serneke har en markanvisning för sex kvarter och Tricoreal ett intentionsavtal för markanvisning.


De två antagna detaljplanerna i Barkarby möjliggör en upplevelserik blandstad och omfattar bland annat 22 kvarter med byggnader som varierar mellan två och 32 våningar, skidanläggning inomhus med 1,25 km skidspår, kontor, hotell, 35 000 kvadratmeter verksamhetslokaler, 2 600 bostäder, två förskolor, parker och torg, ny bussterminal i anslutning till ny entré vid Barkarby station, ny entré till pendeltåg,  tunnelbanestation med två entréer till framtida tunnelbanan. 
 – Det är mycket glädjande att vi nu antar de två första detaljplanerna och kan börja omvandla Veddesta industriområde till en av Sveriges mest intressanta, dynamiska och upplevelserika platser. Området kommer att ha ett fantastiskt läge granne med Stockholmregionens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, regionaltåg, buss och pendeltåg i direkt anslutning till varandra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, i ett pressmeddelande. 

Flera byggaktörer har långt framskridna planer för att utveckla området tillsammans med Järfälla kommun.

Veidekke äger fastigheter i planområdet och planerar för sju kvarter med 1200 bostäder och kommersiella lokaler. Sagax äger fastigheter och planerar för två kvarter för kontor, hotell och bostäder. 

Serneke har ett markanvisningsavtal för sex kvarter och planerar för Stockholms första skidslinga inomhus, kontor, hotell, utbildning, kommersiella lokaler och bostäder. Tricoreal har ett intentionsavtal om markanvisning och planerar för ett kvarter med kontor, hotell, service, handel och bostäder.  Järfälla planerar för markanvisningar av sju kvarter med start 2020.