Nyheter

Dieselstölder stort problem

Dieselstölder och skadegörelse är ett stort problem för många maskinföretag i byggbranschen. Nu ropar de efter hjälp från myndigheterna.

Under flera år har maskinentreprenörer fått börja arbetsdagen med att sopa ihop glassplitter i sina maskiner efter skadegörelse. Eller fylla på en dieseltank som tömts av tjuvar under natten. Men polis och åklagare lyckas sällan få någon fälld för brotten.

Och varje brott är inte så stort. De ligger oftast under självrisknivåerna men sammanlagt kostar detta företagen mycket pengar i diesel, för skador och inte minst för produktionsbortfall.

– Vår upplevelse är att det gjorts alldeles för lite åt de här brotten, därför ropar vi på hjälp, säger Mats Otterborn, regionchef för Maskinentreprenörerna Mitt, som nu vänder sig till regering och riksdag.

Ett 50-tal maskinföretag står bakom skrivelsen, där man vill att brottsligheten ska prioriteras av polis och åklagare.

Samtidigt pekar organisationen på att det går att göra något. I ett projekt i Dalarna har brottsligheten prioriterats, genom ett samarbete mellan företag, branschorganisation och polis. Inför ett nytt bygge har polisen fått information om detta med kontaktpersoner. De har med hundpatruller kunnat göra besök på byggena. Fem dieseltjuvar har gripits på bar gärning.

– Projektet i Dalarna visar att det går att nå en förbättring. Nu kräver vi att brotten prioriteras över hela landet och att det blir varaktigt över tid, säger Mats Otterborn.