Nyheter

Digital infrastruktur ska ersätta analoga handlingar

Mycket av informationen och handlingarna i samhällsbyggnadsprocessen är fortfarande analoga. För att göra processen enklare och effektivare får Lantmäteriet i uppdrag att bygga upp en digital infrastruktur för att göra det lättare för bland annat kommuner och byggherrar att hitta viktiga data, som exempelvis detaljplaner.

Processen från idé till färdig byggnad omfattar många aktörer och stora mängder data. En förutsättning för att det ska fungera så effektivt som möjligt är att data kan utbytas enkelt och effektivt mellan aktörerna. Idag krävs ett omfattande manuellt arbete för att hitta digital information som är aktuell, relevant och korrekt. Det beror bland annat på att informationen och handlingarna är analoga eller inte digitalt standardiserad. Följden blir längre ledtider.

– Många aktörer menar att det läggs onödigt mycket tid på att leta efter information som borde vara enkelt att tillgå. Ett ökat bostadsbyggande förutsätter effektiva processer och då behöver tiden läggas där den gör störst nytta, säger bostadsminister Per Bolund, i ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

Kommuner behöver få stöd i att ta stegen mot en digital samhällsbyggnadsprocess. I uppdraget ingår även att förbereda uppbyggnaden av Lantmäteriets datavärdskap – en nationell servicefunktion som ska ge kommunerna det stöd de behöver för att åstad­komma ett säkert, standardiserat och obrutet digitalt informationsflöde.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 februari 2021 och slutredovisas senast den 31 januari 2022.