Nyheter

DO granskar byggbranschen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska granska om byggbranschen har rutiner och riktlinjer för att förebygga och hantera olika former av trakasserier och repressalier.
Femtio stora och mellanstora bygg-, anläggnings- och installationsföretag krävs på besked.
–  I andra branscher som vi granskar har vi märkt att det finns en stor okunskap, säger utredaren Tobias Sjöqvist.

I spåren av metoo-uppropen sätter nu Diskrimineringsombudsmannen (DO) luppen på ännu en bransch för att undersöka om företag med mer än fem anställda har rutiner mot olika former av trakasserier. Tidigare har granskningar gjorts av bland annat kommuner och landsting samt företag inom media, kultur och juridik. 

Den första januari 2017 infördes nya paragrafer i Diskrimineringslagen. Alla arbetsgivare är skyldig att ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra om trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

– I andra branscher som vi granskat har vi märkt att det finns en stor okunskap om den nya lagen. Vi vill veta om byggföretagen lever upp till lagstiftarens krav och om de har rutiner och riktlinjer. DO vill också veta hur företaget hanterar kännedom om att en arbetstagare upplevt sig utsatt för sexuella trakasserier i samband med arbete. Det handlar om både fysiska och verbala trakasserier, säger Tobias Sjöqvist.

DO har begärt att få in dokumentation från 50 stora bygg- och anläggningsföretag senast den 26 oktober. Bolagen ska redovisa riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Tobias Sjöqvist hoppas att granskningen av branschen ska leda till något positivt.

– Vi hoppas att företagen känner att de kan få vägledning och råd och att man tar en diskussion ute på arbetsplatserna.