Valet 2022

Dödläget kring hyresrätten måste brytas

Ola Johansson
Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet. Foto: Centerpartiet

Inför höstens val bjuder Byggvärlden in samtliga riksdagspartier att bidra med debattartiklar. Nu är det Centerpartiets tur. ”Hyresrätten är för viktig för att kringgärdas av alla de regleringar vi har i dag”, skriver Ola Johansson, partiets bostadspolitiske talesperson.

Det slås ofta fast att nio av tio vill äga sin bostad. Det är en sak vad man vill. En annan sak är vad man kan, eller tror sig kunna. Hyresrättens roll på bostadsmarknaden ska därför inte underskattas. Oftast är den lösningen på hur man ska kunna tacka ja till ett jobberbjudande, söka sig till en utbildning, eller av andra orsaker finna en lösning på sin bostadssituation som är kortsiktig, flexibel och lättillgänglig.

Men om trösklarna sänktes till den ägda marknaden skulle trycket på hyresrätter minska betydligt och fler skulle ges möjlighet att förverkliga sina bodrömmar. Varje nytt hem utgör en dellösning på bostadsbristen, oavsett upplåtelseform.

Avsaknaden av hyresrätter, de långa köerna, den låga rörligheten och trögheten som kringgärdar byggandet vill Centerpartiet göra något åt. Och vi har varit på god väg. Siktar man mot stjärnorna når man kanske molnen, eller åtminstone trädtopparna. Så resonerade vi och villkorade vårt stöd till Stefan Löfven med att tre förslag som förenklar hyressättningen skulle genomföras. I gengäld gick vi med på att ett reformerat investeringsstöd skulle införas, som var möjligt att söka för den som ville bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Den fria hyressättningen i nyproduktion fälldes av Moderaterna, eftersom Vänsterpartiet motsatt sig det. Kristersson fick den regeringskris han önskade och Dadgostar kunde sedan skryta med att ha stoppat ”marknadshyrorna”. Samma öde mötte förslaget att låta läge och efterfrågan återspeglas mer i hyressättningen. Nu går emellertid regeringen fram med ett lagförslag om oberoende tvistelösning i hyresförhandlingar, efter att parterna själva förhandlat fram överenskommelsen som lägger grunden. En skiljeman ska utses av hyresnämnden och ska träda in efter en tid av dödläge, för att fastställa en nivå som parterna måste rätta sig efter. Då slipper hyresgästerna retroaktiva hyreshöjningar, medan hyresvärdar får en större förutsägbarhet, när oredan minskar och konflikter kan lösas snabbare.

En friare hyressättning i nyproduktion, enligt det utredda förslaget borde också kunna genomföras med ett brett stöd i Riksdagen och med parternas goda vilja. Det behöver inte leda till hyror som är högre än i dag, möjligen till en större variation. Centerpartiet ser inga problem med att attraktiva lägen återspeglas i hyressättningen. Det kostnadseffektiva byggandet bygger på standardiserade byggmetoder och upprepning. Mängden särkrav måste minska och tillgången på byggbar mark öka där serietillverkade hus kan byggas. Vi välkomnar certifierade byggprojekteringsföretag, men hade föredragit certifierade byggmetoder och typgodkända hus. Industriellt byggande ger också bättre förutsättningar för att hålla arbetsplatskriminaliteten borta och öka säkerheten på byggena.

Vi motsätter oss inte statligt stöd till byggandet så länge det är träffsäkert och går till bostäder som inte hade kunnat åstadkommas utan bidrag och till hem åt hushåll som riskerar att hamna i strukturell hemlöshet. Kreditgarantier, startlån och nya modeller för bosparande kan vi tänka oss prioritera i framtida budgetsamarbeten – om de kombineras med de reformer av hyressättningen vi föreslagit. Vi tror inte på ett statligt ägt byggbolag. Överkomliga bostäder inom ramen för en ny social bostadssektor kan åstadkommas i samarbeten mellan staten, privata bolag, allmännyttan och icke vinstdrivande aktörer.

Hyresrätten är för viktig för att kringgärdas av alla de regleringar vi har i dag. En av fördelarna är att den kan ombildas och öppna för förverkligandet av bodrömmar, samtidigt som det kan bidra till finansieringen av nya och upprustade bostäder i hela landet.

Ola Johansson (c),

Bostadspolitisk talesperson