Nyheter

Dödsolycka prövas i hovrätten

I dag inleds hovrättsförhandlingarna om dödsolyckan vid bygget av häktet i Helsingborg. Tre personer står åtalade för arbetsmiljöbrott efter att en 2,6 ton tung vägg fallit ner över en snickare.

Helsingborgs tingsrätt friade både konstruktören och de två montageledarna som stod åtalade för arbetsmiljöbrott efter dödsolyckan i Helsingborg 2010. Men kammaråklagare Lars Magnusson överklagade domen och i dag inleddes förhandlingarna i hovrätten.

Förutom de tre personer som står åtalade har åklagaren också begärt att två av de inblandade företagen ska betala 2 miljoner kronor vardera i företagsbot.

Det var vid bygget av det nya häktet i Helsingborg som en innervägg på 2,6 ton föll ner över en 22-årig snickare. Orsaken till olyckan var att ett väggelement på plan två saknade förankring i den övriga stommen. När stöttorna mot väggen togs bort rasade den över byggnadsarbetaren som avled.

Den åtalade konstruktören hade inte kvalitetsgranskat ritningarna enligt företagets rutiner och upptäckte därför inte bristerna. Enligt Helsingborgs tingsrätt var det oaktsamt – men inte av klandervärt slag – vilket gjorde att mannen friades. Åtalet mot montageledarna ogillades också eftersom de följt gällande bestämmelser och följt de ritningar som fanns.

Rättegången i hovrätten pågår fram till torsdag.

 

Marie Bergström
[email protected]