Nyheter

Dödsorsaken: En byggmiss

En alltför smal stålbalk orsakade dödsolyckan i Kista den 15 juli. I handlingarna inför bygget ändrades balkens livtjocklek från 25 till 7 millimeter. Nu skyller konstruktionsfirman Cremona och balktillverkaren Ruukki på varandra.<br/> Här är ritnin

Polisen håller just nu på att utreda vem som bär ansvaret för olyckan vid Kista Galleria. Brottsrubriceringen är i dagsläget vållande till annans död, vållande till annans död, framkallande av fara för annan samt brott om arbetsmiljölagstiftningen.

Den 15 juli vid 16.20 brast stålstommen som skulle bära upp betongbjälklaget vid Kista Gallerias nya utbyggnad. En balk i stommen vek sig och cirka 200 ton betong föll ner. Två montörer följde med i raset, den ene avled omedelbart och den andre skadades. En bilist på Hanstavägen under bygget fick betongen över sig men överlevde, sannolikt tack vare att bilen var specialförstärkt.

— Han var nersövd i flera dagar men klarade sig mirakulöst, berättar Tommy Lundin som utreder olyckan för Arbetsmiljöverkets räkning.

En av montörerna befann sig under betongplattorna i bjälklaget före raset, men uppmärksammade att något höll på att hända och sprang därifrån. Han snubblade och kröp på alla fyra den sista biten. Nedfallande betongdelar träffade honom men han skadades inte nämnvärt.

Det är Kista Galleria som är beställare av utbyggnaden. Forsen Projekt har samordningsansvaret och Ruukki har totalentreprenad på bygget av stommen.

Raset orsakades av att en avväxlingsbalk inte höll för belastningen. På anbudshandlingarna stod det att balken skulle vara 25 millimeter tjock i livet. Men på handlingarna som gick från konstruktionsfirman Cremona Byggkonsult var livet bara 7 millimeter tjockt.

Kenneth Andersson, vd på Cremona Byggkonsult, är fåordig när Byggvärlden ringer, men menar att balken är felproducerad.
— Det gick en förhandskopia från oss, men inga arbetsritningar, säger han.

Men enligt Ruukki var det ingen skillnad på den handlingen och andra bygghandlingar de har fått från Cremona.
— Vi har levt i tron att det var en tillverkningsritning, säger Johan Löw, direktör på Ruukki Construction Sweden.

Även Kista Gallerias egen tekniska utredare menar att det var en tillverkningsritning som skickades från Cremona.

En balk med 7 millimeters livtjocklek hade kunnat användas i stålstommen, men då hade det krävts extra förstärkning.
— Det är starkare gods på 7-millimetersbalken, men inte tillräckligt starkt. Det är en väldigt grov missbedömning, säger Tommy Lundin.

Men även de övriga inblandade borde ha reagerat, menar Tommy Lundin.
— Om man går ut med ett förfrågningsunderlag där det är ritat in 25 millimeter måste man reagera när man presenteras ett underlag på 7 millimeter. Då måste man på alla håll och kanter förvissa sig om att det måste hålla, säger Tommy Lundin.

Kriminalinspektör Jan Burman, som utreder olyckan, bedömer att det juridiska ansvaret främst torde landa på företaget Ruukki eftersom det har totalentreprenaden för stålkonstruktionen. Men han tror att flera personer kan komma att åtalas.

— Många kanske kan vara inblandade, säger han.
Dessutom tror han att olyckan kan leda till civila skadeståndsprocesser i ett senare skede.

Polisen bedömer att förundersökningen kan ta månader att färdigställa. Hittills har alla personer hörts som var vid olycksplatsen den 15 juli. Ingen är ännu delgiven misstanke om brott.

Flera dödsolyckor under sommaren 2008

1 juni: En 52-årig maskinoperatör i Örebro dog när han fastnade i ett transportband.

5 juni: En 26-årig lastbilschaufför i Västernorrland klämdes till döds när han klämdes under ett krantorn.

4 juli: En maskinoperatör i 30-årsåldern klämdes ihjäl av en maskindel.

En chaufför i 36-årsåldern dog när han fick en husvägg över sig.

7 juli: En 15-årig flicka dog efter ett fall genom en lucka på ett tak. Hon arbetade med att sopa taket på ett företag där hon sommarjobbade. Skyddsräcke saknades.

15 juli: En 32-årig man dog vid en byggarbetsplats i Kista.

En 28-årig man dog i en fallolycka i Hedesunda. Mannen arbetade ensam med att laga ett 4,6 meter högt tak på ett hus vid idrottsplatsen och ramlade ner av okänd anledning.

2 augusti: En lantbrukare dog när delar av en silo föll ner.

4 augusti: En 64-årig man anställd på NCC Roads dog när delar av en asfaltsläggare föll över honom.