Nyheter

Dokumentation – att VAR(a) eller inte vara

Visst är det härligt när semestern närmar sig och fotbolls-VM börjar? Denna sommar spelas fotbolls-VM för damer i Frankrike, vilket jag som har ett stort fotbollsintresse ser mycket fram emot. Detta särskilt efter förra sommarens herr-VM, där Sverige presterade över förväntningarna och tog sig hela vägen till kvartsfinal.

Något som var nytt för 2018 års VM i Ryssland, och som även kommer att användas under VM 2019, är så kallad VAR-granskning. VAR står för ”Video Assistant Referees” och innebär att ett domarteam videogranskar bland annat gjorda mål, misstänkta straffsituationer och utvisningar. Detta ger huvuddomaren möjlighet att gå tillbaka och se över situationen på nytt, för att säkerställa att de beslut som fattats är korrekta och i annat fall erbjuda en möjlighet till ändring.

Att blicka tillbaka och se över en händelse i efterhand är inte bara av betydelse på fotbollsplanen, utan utgör också en stor del utav arbetet som entreprenadjurist. Vi ägnar oss nämligen så gott som dagligen åt att försöka reda ut vad som hänt i olika situationer för att vi ska kunna lämna de bästa möjliga råden till våra klienter. Utredningsarbetet baseras huvudsakligen på vad klienten minns och återberättar, men också till stor del på den dokumentation som finns. Eftersom handlingar är fasta till sitt innehåll och inte riskerar att förändras på samma sätt som en minnesbild, är dokumentation det närmaste vi jurister kommer videogranskningens reprisbilder.

Skriftlig bevisning är inte bara viktigt i domstol eller skiljenämnd, utan även under de diskussioner som riskerar att leda fram till en tvist. Om det finns dokumentation som hjälper till att påvisa vad som har hänt minskar nämligen risken att parterna fastnar i långdragna dispyter och chanserna att hitta lösningar utom rätta ökar. Trots detta är min erfarenhet att dokumentation inte alltid anses så prioriterat i byggbranschen. Det verkar som att många inte gärna vill ”krångla” eller vara för formalistiska gentemot motparten och att det ofta ses som jobbigt att skicka det där mailet – trots att det kan vara behövligt och nog så betydelsefullt senare.

Jag vill därför slå ett slag för vikten av att dokumentera. Se skriftlighet som en möjlighet att tydliggöra vad som har sagts och beslutats, istället för något krångligt, tidsödande och besvärligt. Dokumentation ligger i båda parternas intresse, eftersom förekomsten av skriftliga handlingar har potential att både underlätta samarbetet och minska risken för utdragna diskussioner. Ett mail, SMS eller mötesprotokoll med tydligt innehåll är svårt att ifrågasätta, och har dessutom motparten besvarat meddelandet (och kanske till och med bekräftat innehållet), finns litet utrymme för diskussion.

Under VM i Ryssland innebar VAR att antalet korrekta domslut ökade från det tidigare snittet om ca 95 procent till hela 99,3 procent. Granskningsmöjligheten hade alltså en klart positiv effekt för domarnas insatser och bidrog till mer nyanserade bedömningar. På samma sätt har möjligheten att gå tillbaka och se över en situation på nytt stor betydelse även i entreprenadfrågor, om än att det då är handlingar som granskas istället för videoklipp.

Så, med detta vill jag uppmana er att dokumentera mera – och självklart också heja på landslaget i sommar!

Amanda Nilsson
Biträdande jurist
AG Advokat