Nyheter

Dom i Laval-målet dröjer

Tidigt i våras hölls huvudförhandling i Laval-målet i Arbetsdomstolen. Därefter brukar det ta cirka sex veckor innan dom meddelas. Men domen i Laval-målet dröjer minst ett halvår.

Efter att EG-domstolen avgjort huvudfrågan och bestämt att Byggnads och Elektrikerförbundets stridsåtgärder mot det lettiska företaget Laval un Partneri Ltd var otillåtna är det Arbetsdomstolens uppgift att döma i skadeståndsfrågan.

Å ena sidan det lettiska företaget, med ombuden advokaterna Martin Agell och Anders Elmér, som kräver extra högt skadestånd. Å den andra de båda fackförbunden, med ombuden advokat Peter Kindblom och LO-TCO Rättsskydds chef Dan Holke, som anser att de inte ska betala något skadestånd alls.

Om Laval inte får skadestånd måste AD även i den frågan vända sig till EG-domstolen, anser Agell och Elmér. Medan Byggnads och Elektrikerförbundet anser tvärtom; om Arbetsdomstolen mot förmodan skulle döma dem att betala skadestånd måste först EG-domstolen tillfrågas.

Men i stället för att meddela en dom de genomsnittliga sex veckorna efter huvudförhandlingen, har Arbetsdomstolen kallat parterna till extra överläggningar. Den första hölls i fredags. Den andra är inbokad till den 16 oktober. Först därefter kan det bli aktuellt med en dom i mål A 268/04.

Elisabet Örnerborg / Lag & Avtal
[email protected]

Läs fler nyheter på www.lag-avtal.se