Nyheter

Dom om sjöbodar överklagas

Den fällande domen för byggnadsnämnden och stadsarkitekten i Melleruds kommun har överklagats.

Sju politiker och en stadsarkitekt fälldes i maj av Vänersborgs tingsrätt för tjänstefel och dömdes till dagsböter. Målet gällde 48 sjöbodar i Sunnanå hamn i Mellerud, som gavs bygglov av kommunen trots att byggnaderna stred mot detaljplanen.

Nu har samtliga fällda utom en politiker överklagat domen till hovrätten. Detta föranledde även åklagare Sune Johansson att överklaga.

— Jag klagade bara för att de andra klagade. Jag tycker att bötesnivån var för låg, det kan hovrätten pröva om de ändå ska ta upp målet, säger Sune Johansson.

Hovrätten ska avgöra om prövningstillstånd ska beviljas.

— Jag är rätt tveksam till om hovrätten kommer att bevilja prövningstillstånd. Det finns en del frågor man kan pröva när det gäller bevisning, men i fråga om det rörde sig om en stor avvikelse från detaljplanen eller inte kan man inte komma till något annat resultat, menar jag, säger Sune Johansson.

De sju dömda som har överklagat domen yrkar på att hovrätten ska fria dem.