Nyheter

Dom: Upphandling måste göras om

Trafikverket måste göra om en upphandling om järnvägsarbete vid Hallandsåsen. Det står klart efter en dom i kammarrätten. ”Vi kommer inte att överklaga till högre instans”, säger Erica Jonsson, verksjurist på Trafikverket.

Kammarrätten i Sundsvall menar att Trafikverket gjort fel då man ändrat försäkringsvillkoren för upphandlingen (utförandeentreprenad bana och kontaktledning) när anbuden redan var lagda. Detta ledde till att leverantören Strukton Rail, som drivit rättsprocessen, förlorade upphandlingen. Istället antogs anbudet från Infranord AB såsom det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Strukton Rails ansökan om överprövning avslogs i förvaltningsrätten, men nu upphäver kammarrätten förvaltningsrättens dom och förordnar att upphandlingen ska göras om eftersom man anser att förändringar av försäkringsvillkor är att se som en väsentlig förändring.

Trafikverket väljer att inte vända sig till högre instans.

– Vi rättar oss efter domen. Vi tror att det är minst risk för projektet att vi gör om upphandlingen och det snabbaste sättet att komma vidare. Projektet ska inte behöva bli försenat på grund av det här eftersom vi har flera entreprenader igång parallellt, säger Erica Jonsson.

Trafikverket kommer att gå ut med ett nytt förfrågningsunderlag så fort som möjligt efter semestern.  

– Det blir en ny upphandling där alla har rätt att delta. Tyvärr har det här blivit en utdragen process, men nu får vi hoppas att allt går bra.