Nyheter

Dömd byggchef vill bli frikänd

Den tidigare Peab-chef som dömts till ett år och nio månaders fängelse för grovt mutbrott överklagar till Högsta domstolen, med en begäran om att bli helt friad.

Muthärvan var delvis kopplad till ett kontrakt vid bygget av Mall of Scandinavia, enligt utredningen. En byggentreprenör dömdes i hovrätten till villkorlig dom och dagsböter.

Den dömde byggchefen yrkar på att Högsta domstolen lämnar åtalet helt utan bifall, eller i vart fall bestämmer en icke frihetsberövande påföljd, eller under alla förhållanden bestämmer ett avsevärt kortare fängelsestraff samt upphäver hovrättens beslut om betalningsskyldighet avseende förverkat värde av utbyte av brott jämte upphäver hovrättens beslut om kvarstad.