Nyheter

Dömda för arbetskamrats fallolycka

Byggnadsarbetarna tog bort skyddsräcket för att lossa tegelpannor, men glömde fästa det igen. Nu har de dömts till böter för att deras arbetskamrat föll genom räcket och skadades allvarligt.

De båda byggnadsarbetarna döms för arbetsmiljöbrott till att betala 60 dagsböter, totalt 9 000 kronor var, och lika mycket var i skadestånd till snickaren som skadades, rapporterar lokalmedia i Karlskrona.

Olyckan hände i november förra året vid takläggning på kanslibyggnaden på marinbasen i Karlskrona. Byggjobbarna lyfte tillfälligt bort överbyggnaden på skyddsräcket för att kunna flytta tegelstenar med lyftkran. När det var klart glömde de säkra räcket igen.

En kort stund därefter lutade sig deras då 24-årig arbetskamrat mot räcket och föll handlöst sex meter ner. Han skadades så allvarligt att han inte väntas kunna arbeta som snickare igen. Bland annat ådrog han sig hjärnskador och flera allvarliga frakturer.

Under rättegången hävdade de båda byggjobbarna att de inte hade varit tillräckligt informerade om säkerhetsfrågorna av sina chefer och att det hörde till vanligheterna att göra såsom de gjort med räcket. Under torsdagen dömdes de dock för arbetsmiljöbrott.

Samtliga tre inblandade var anställda vid ett inhyrt byggföretag.