Byggprojekt

Domen över Universeum tar form

Domen byggs precis bredvid Lisebergstornet.

Vetenskapscentret Universeum i Göteborg får ett nytt utseende. Längst upp på toppen av Gert Wingårdhs favoritskapelse växer Nordens största visualiseringsdom fram, byggd med limträbalkar och med en diameter på 26 meter.

Längst upp på Universeums tak håller den stora sfäriska domen på att växa ihop, sektion för sektion med limträbalkar formade som trianglar. Den undra halvan är redan klar när Byggvärlden hälsar på något vecka före jul. Nyligen passerades även själva ekvatorn, som har en diameter på 26 meter. Återstår gör den övre halvan. Vi står på en cementplatta mitt i domen. De stora trianglarna lyfts upp med byggkran och fixeras sen med olika stöd och handkraft. Trianglarna, som har en bas på åtta meter, fästs ihop med stålkopplingar och flänsar i balkarnas ändar. Totalt kommer 64 trianglar att utgöra domens runda skelett.  

– Det är tunga pjäser och det är högt upp, man kan inte heller lägga tringlarna på marken och fästa ihop dem, utan de måste fixeras hängandes. Det finns heller ingen tolerans så det gäller att passa ihop dem exakt så att den prefabricerade fasaden enkelt kan monteras på, säger Robin Carlsson, platschef på Skeppsviken.  

Cederspån

Fasaden består av cederspån från Kanada och på varje triangel monteras två prefabricerade fasadelement klädda med cederspån fast. Dessa ska även pryda utsidan på den så kallade högdelen, den 42 meter långa och 8 meter breda träbron, en del som kallas tornet samt lågdelen nere vid entréplan.

– Ceder ska vara väldigt bra mot röta, det är även behandlat för att behålla färgen så det inte blir så stora skiftningar när det åldras, berättar Christofer Barkebo, projektchef på Skeppsviken.

Cederspånen levereras från Södra som även står för KL-trä, limträ och treskiktspanelen till interiören. Eftersom Universeum är ett vetenskapscenter vill man också gärna visa upp hur byggnaden är konstruerad.

– Bron är ett ställe i huset där stommen med limträfackverket blir synligt för besökarna. En annan är i planet under domen där limträkonstruktionen blir synlig, enbart som en estetisk del, säger Robin Carlsson.

Totalt 5500 kvadratmeter  

Den spektakulära träbyggnaden Universeum stod klar 2001. Tillbyggnadsprojektet påbörjades hösten 2020. Den ursprungliga upphandlingen för Skeppsviken omfattade domen, högdelen, bron, lågdelen samt inbyggnad av en tidigare öppen terrassdel. Sen dess har ytterligare uppdrag tillkommit för totalentreprenören. Bland annat en ny restaurang i två plan och flytt av butiken från plan två till entréplan. Totalt handlar det om en tillbyggnad på cirka 5500 kvadratmeter med domen som kronan på verket. Gert Wingårdh lyfter ofta fram Universeum som sin främsta skapelse bland alla uppdrag, nationellt som internationellt. Göteborgsarkitekten ligger förstås även bakom den aktuella tillbyggnaden.

– Trä framstår alltmer som det klimatsmarta byggmaterialet. I Universeums utbyggnad förekommer det på nya och innovativa sätt. Mest spännande blir det att se hur själva sfären, visualiseringsdomen, formas av månghörningar, säger Gert Wingårdh.

Den normalt sett högtrafikerade trafiknavet vid Korsvägen med Svenska Mässan, Liseberg, Universeum och Världskulturmuseet på gångavstånd hör just nu till de mest byggbarack-täta områdena i Göteborg. Mycket hänger förstås samman med Västlänkens delprojekt Korsvägen, som gör den normala trafiksituationen än värre. Men det är inte enbart trafiken som Skeppsviken behöver tampas med vid ombyggnaden av Universeum. Inne i vetenskapscentret försöker bland annat ett hundratals olika fiskarter leva ett normalt vardagsliv i bassängerna samtidigt som byggnationerna pågår utanför.

Djur känsliga för sprängningar

I synnerhet hajarna är känsliga för vibrationer, som kan uppstå vid till exempel sprängningar. Skeppsviken har bland annat sprängt i berget bakom för plintar som delvis bär upp domen.

– Före varje sprängning sprutas luftbubblor in i hajarnas vatten, det lugnar dem lite, berättar Robin Carlsson.

Vissa av bjälklagen, i form av betongplattor, i domen kragar ut långt utanför den befintliga byggnaden och även över en väg mellan Universeum och Liseberg. Därför har det krävts en avancerad konstruktion med ställningar som håller upp de runda, tunga styckena. I stort sett alla betongkonstruktioner är gjutna på plats, men förutom betongen är det trämaterialet som dominerar. Både Christofer och Robin är tämligen nya på Skeppsviken och kommer senast från Serneke och en ombyggnation Svenska Mässan, precis bredvid. 

– Vi skulle egentligen vara med och bygga det fjärde Gothia Tower-tornet. Men vi var några stycken som räknade på det här projektet och samtidigt passade det bra in i Skeppsvikens nysatsning på Göteborgsmarknaden, berättar Christofer Barkebo.

Avancerad biograf   

Visualiseringsdomen blir förenklat en avancerad biograf med en svängd bildskärm tillverkad av en perforerad aluminiumplåt. Skärmen kommer att följa den runda ytan runt i 180 grader. Med den senaste visualiseringstekniken tillsammans med AI kommer besökarna där att kunna ta del av presentationer om bland annat rymden och klimatet. Ett visualiseringslabb har också byggts i det som tidigare var en öppen terrass. Detta delprojekt är redan klart och överlämnat till Universeum. Där kommer man att kunna lära sig mer om tekniken som används i domen som också får en läktare med plats för 150 personer. Hela projektet skulle egentligen ha stått klar nu till jul, men av olika orsaker, däribland pandemin, har slutdatumet flyttats fram ett par gånger.

– Som det ser ut nu kan vi nog vara klara senare hälften av 2022, tror Christofer Barkebo.