Nyheter

Döms att betala skadestånd på 27 miljoner

Attunda tingsrätt. Foto: Susanne Bengtsson

En av de stämda männen från den så kallade ”Söderledshärvan” döms att betala skadestånd på drygt 27 miljoner kronor till det konsortium som var generalentreprenörer vid renoveringen av Söderledstunneln.

Det meddelar Attunda tingsrätt i en dom.

– Vi kommer självklart att överklaga domen, säger mannens advokat Magnus Eriksson. 

NordSyd Anläggning Handelsbolag, som består av Strabag Sverige AB och E-schakt Entreprenad AB, var generalentreprenörer när Söderledstunneln renoverades 2011-2012.

I samband med renoveringen menar NSA att en av deras underentreprenörer fakturerat dem drygt 27 miljoner kronor för arbete som inte utförts. Flera av luftfakturorna ska ha attesterats av den nu dömda mannen.

Efter att en tidigare dom från hovrätten, där de tre männen dömdes för bokförings- och skattebrott, vunnit laga kraft skedde en slutreglering mellan NSA och beställaren Trafikkontoret Stockholm stad. NSA erhöll inte någon kompensation för de osanna fakturorna och anser att de har drabbats av ekonomisk skada.  

Bolaget stämde därför tre av de tidigare dömda männen och krävde skadestånd på motsvarande summa, alltså cirka 27,4 miljoner kronor.

Nu har tingsrätten meddelat dom mot en av männen. Han ska betala drygt 27 miljoner kronor till NSA samt även stå för rättegångskostnader på drygt 1,3 miljoner kronor.

NSA:s advokat Olof Kullinger är nöjd med domen.

– Utfallet blev precis på det sätt som vi väntat oss. Ansöker man om stämning så tror man såklart att man kan vinna målet.

Motparten kommer att överklaga.

– Självklart kommer vi att överklaga domen. Det är anmärkningsvärt att Attunda tingsrätt i brottmålet fastställer att brottet är riktat mot Stockholms stad/trafikkontoret och att det är styrkt bortom rimligt tvivel, och att samma domstol sedan kommer fram till att samma händelse är ett brott riktat mot NSA – och styrkt, säger advokat Magnus Eriksson som försvarar den dömde mannen. 

Målet mot de andra två männen kommer att återupptas vid senare tillfälle eftersom ändringar i huvudförhandlingens schema medförde att det uppkom hinder för dem att fortsätta. Om även dessa svaranden skulle dömas till skadestånd tillämpas solidarisk betalningsskyldighet och summan fördelas mellan parterna.