Nyheter

Döms till skadestånd för hävt kontrakt

Ett entreprenadbolag som fått ett kontrakt gällande ett projekt på Sergels torg hävt har dömt en fd styrelseledamot på skadestånd. Foto: Getty Images.

Den person som tidigare dömts för bokföringsbrott i Söderledsmålet, för brott mot näringsförbud och som dömts att betala ett skadestånd på 27 miljoner kronor har nu dömts till ytterligare ett skadestånd – denna gång på 7,5 miljoner.

I målet har tingsrätten prövat om mannens brottslighet var orsaken till att Stockholm stad bröt ett entreprenadkontrakt med ett företag, som mannen hade intressen i.

Ett entreprenadföretag inom mark- och anläggningsarbeten i Stockholm, där den dömda mannen haft styrelseuppdrag och varit delägare, har stämt mannen på skadestånd till följd av ett hävt entreprenadkontrakt. Bolaget menar att ett kontrakt, som gällde renovering och modernisering av Sergels Torg, hävdes på grund av mannens brottsliga aktivitet.

Under 2011 hade bolaget vunnit Trafikkontorets upphandling av projektet. Projektet var indelat i olika etapper och bolaget hade vunnit upphandlingen som avsåg Etapp 1. Kontraktet tecknades i februari 2012.

Under sommaren 2012 uppkom misstankar om att det förekommit ekonomiska oegentligheter i projekt Söderledstunneln, som entreprenadbolaget arbetade med parallellt. I september 2012 frihetsberövades den nu dömda mannen.

I samband med detta valde Trafikkontoret att häva Segels Torg-kontraktet i dess helhet och med omedelbar verkan. Efter hävningen fick NCC ta över arbetet med Etapp 1. Skanska tog sedan över Etapp 2.

Det som tingsrätten nu har prövat är om mannen är skyldig att ersätta entreprenadföretaget för den skada som bolaget påstår sig ha drabbats av som en följd av hävningen.

Enligt tingsrättens dom har man funnit att grunden för hävning varit att ställföreträdare för bolaget på sannolika skäl varit misstänkt och frihetsberövad för grov ekonomisk brottslighet.

Den förväntade omsättningen för projekt Sergels torg var 63,8 miljoner kronor. Entreprenadföretaget erhöll efter förlikning med Stockholms stad cirka 13,8 miljoner, enligt domen. Det innebar att 50 miljoner kronor kvarstod ofakturerat. Bolaget har räknat fram att summan för den totala skadan uppskattas till cirka 14,6 miljoner, men har av processekonomiska skäl valt att begränsa det yrkade beloppet till 7,5 miljoner kronor.

Attunda tingsrätt ger kärande part rätt och dömer mannen att betala 7,5 miljoner kronor i skadestånd. Han ska också ersätta bolaget för dess rättegångskostnader med 1,8 miljoner kronor.

Den svarande har bestridit käromålet i dess helhet. Han har i stället gjort gällande att Stockholms stad hävt kontraktet på grund av felaktigheter i faktureringen och tvivelaktigheter i samband med upphandlingen av entreprenaden.

Mannen dömdes i augusti 2014 av Attunda tingsrätt för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Domen överklagades och han dömdes 2015 av Svea hovrätt för grovt bokföringsbrott, men friades för bedrägeri. I januari 2018 år dömdes han till fängelse för brott mot näringsförbud. I mars dömdes han även i ett tvistemål till att betala ett skadestånd på drygt 27 miljoner kronor till det konsortium som var generalentreprenörer vid renoveringen av Söderledstunneln, en dom som hans advokat meddelat kommer att överklagas.