Cementa

Domstol avslår inhibition-yrkande

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet på inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa.
– Ett bra besked för byggbranschen och Sverige, kommenterar Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

Tre organisationer har så här långt överklagat regeringens beslut att ge Cementa ett tidsbegränsat tillstånd i Slite på Gotland. I en av ansökningarna, från Föreningen Urbergsgruppen, yrkas att Högsta förvaltningsdomstolen ska besluta att regeringens beslut inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt, så kallad inhibition.

Nu har domstolen beslutat att avslå det yrkandet, vilket innebär att regeringens beslut fortsatt gäller. Högsta förvaltningsdomstolen har fortfarande att ta ställning till och slutligt avgöra yrkandena om rättsprövning som hittills inkommit i målet. Det finns i dagsläget ingen information om när ett slutligt avgörande kommer från Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det här är ett bra besked för byggbranschen och Sverige. Men även med detta beslut finns en överhängande risk för att vi står inför en ny cementbrist till årsskiftet då tillståndet går ut. Det här ger oss bara en kort andningspaus, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

Regeringen har beslutat att Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland till och med 31 december 2022. Innan dess måste en ny ansökan från Cementa ha lämnats in.

– Att frågan om inhibition nu är löst ger oss på kort sikt förutsättningar att upprätthålla driften och därmed trygga den svenska cementförsörjningen i närtid. Nu ligger vårt fulla fokus på att komma i mål med de nya tillståndsansökningarna med kort och lång tidshorisont som vi har startat. Här vilar nu även ett stort ansvar på alla inblandade myndigheter att verka för en mycket skyndsam framdrift och därmed säkerställa en långsiktig stabilitet för cementförsörjningen i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, hålbarhetschef på Cementa.