Nyheter

Domstol upphäver bygglov i Göteborg

Prime Living, som utvecklar bland annat studentbostäder, meddelar att mark- och miljööverdomstolen upphäver ett tidigare bygglov för 370 lägenheter i Göteborg.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Prime Living arrenderar mark av Göteborgs kommun på Rambergsgatan, Hisingen, i syfte att uppföra studentbostäder. Bygglov har tidigare medgivits av Göteborgs kommun, men detta har ej vunnit laga kraft beroende på överklaganden. 

Nu har Mark och Miljööverdomstolen upphävt Byggnadsnämndens i Göteborgs tidsbegränsade bygglov för uppförande av studentlägenheterna.

– Vi arbetar nu med Göteborgs Stad för att se hur vi ska kunna fullfölja projektet och hjälpa staden med ca 400 lägenheter som avsikten har varit, säger Prime Livings vd Lars Wikström i en kommentar

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden