Nyheter

Dragon Gate: Kritiserad byggherre i konkurs

Företaget Latep, ansvarig för det uppmärksammade bygget Dragon Gate, har gått i konkurs. Därför har inte heller Arbetsmiljöverkets vite på 1,1 miljoner kronor betalats.

Tidningen Arbetarskydd har följt fallet med den olagliga bygghissen på den kinesiska anläggningen Dragon Gate genom åren. Arbetsmiljöverket dömde ut ett vite på 1,1 miljoner kronor. Efter fyra års processande slutar historien. Det ansvariga företaget, Latep, har gått i konkurs och saknar tillgångar.

Arbetsmiljöverket gick till länsrätten efter att man vid en inspektion funnit att den bygghiss man tidigare dömt ut på fortfarande användes. Som ansvarigt företag utpekades Latep AB som dock envist hävdat att stämningen riktat sig till fel företag. Byggherren skulle egentligen ha varit Lateps dotterbolag Ibiat, hävdade Lateps dåvarande vd Erland Ågren.

Latep förlorade i läns- och kammarrätten och beviljades inte prövning i Regeringsrätten. Skulden gick till indrivning den 14 maj.

I dag är dock såväl pengar som företag borta. Latep bytte namn till Cai & Chen Travel Service och gick senare i konkurs. Konkursförvaltaren uppger till Upsala Nya Tidning att det saknas tillgångar och ingen ansvarig har dykt upp till edgångssammanträde.

Johan Fock / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se