Nyheter

Dynamiten har tystnat

Service- och räddningstunnel vid Odenplan. Foto: Mikael Ullén/Trafikverket

Arbetet med Citybanan har gått in i ett nytt skede. Alla sprängningar och borrningar är avslutade och nu håller man på med installationer och att bygget av stationerna.
Byggvärlden har gått under jorden vid Odenplan för att se hur den nya pendeltågsstationen tar form.

Bygget av Citybanan pågått i drygt sex år och under början av februari gjordes den sista sprängningen, en bergplugg vid södra Riddarholmen.
Pendeltågstunneln ligger mellan 10 och 45 meter under mark och cirka 35 meter under Odenplan hittar man det som ska bli en av två nya stationer.
– Nu har vi gått in i ett helt annat skede. Nu jobbar vi med själva inredningen, kan man säga. Det vill säga alla installationer, plattformerna och väggar, säger Hanna Nahlin, byggledare projekt Citybanan.

Just nu jobbar cirka 2 000 man med Citybanan och mellan 20 och 25 entreprenörer har jobb i tunnlarna.
– Det är målare, smeder, rörinstallatörer och liknande, säger Hanna Nahlin.
Tanken är att göra det smidigt för resenärerna och därför har de nya stationerna placerats så nära den befintliga kollektivtrafiken som möjligt och rulltrappor kommer att förenkla byten mellan tunnelbana och pendeltåg.
– Det här är faktiskt den första pendeltågsstationen inomhus, säger Eva Rådmark Herrder, informationschef.

Tunnlarna blir dubbelspåriga och parallellt med dem löper en asfalterad service- och arbetstunnel och i den placeras så mycket av installationerna som möjligt.
Var 200:e meter finns också tvärtunnlar, med dubbla dörrar, som kan användas vid exempelvis evakuering vid brand.

Vid Odenplan blir det en plattform, men om behovet skulle finnas framöver har man redan nu förberett för ytterligare en plattform.
– Vi har drivit två kortare tvärtunnlar från spårtunneln. Det är förberett för ett plattformsrum och en arbetstunnel. Tunnlarna har drivits så långt att om det blir arbete med en ny plattform så kommer det inte att störa den befintliga trafiken i någon större utsträckning, säger Hanna Nahlin.

Att jobba under marken har sina utmaningar, menar hon.
– I skedet när vi använde borriggen såg vi till att den stod stilla så lite som möjligt. Det den dyraste maskinen vi använder och så det gällde att ha fronter redo hela tiden.
Den begränsade ytan är en annan utmaning.
– Vi gjorde servicetunneln större än vad det först var planerat för. Det gjorde att fordon kunde mötas och det blev smidigare att frakta bort bergsmassorna eftersom en lastbil och en hjullastare kunde stå i bredd, säger Hanna Nahlin.

Hur är det att jobba med att stort projekt som just nu är ganska osynligt?
– Vi jobbar mycket med kommunikation för att visa vad vi gör. Det är exempelvis nyhetsbrev, visningar för allmänheten och filmer på Youtube. Jag tror att folk för större förståelse för de störningar som arbetet innebär, säger Hanna Nahlin.

För att skapa en bättre ljudmiljö för resenärerna kommer avskiljande väggar att sättas upp vid plattformerna.
– Vi gör det för att skapa en bra miljö och säkerheten får man på köpet, säger Eva Rådman Herrder.

Projektet kommer att avslutas vid årsskiftet 2016/2017 och när det blir trafikstart har man ännu inte bestämt.
– Det är ett stort system som ska in i det övriga systemet och det tar tid. Sedan måste nya tåg köpas in, eftersom de gamla inte passar till de nya plattformerna, säger Eva Rådman Herrder.

Sett till antalet resenärer kommer Odenplan att bli Stockholms andra största station och i topp ligger då den andra nykomlingen Stockholm City.
Odenplan kommer också att få en ny entré vid Vanadisvägen/Dalgatan, vilket gör att upptagningsområdet blir betydligt större.