Nyheter

Efter dom i Hovrätten: Västlänkenkontrakt undertecknat

järnvägstunnel
Upphandlingen är den första av två järnvägsentreprenader i Västlänken och ska genomföras mellan 2024 och 2026. Foto: Getty Images (genrefoto)

I slutet av förra året tilldelade Trafikverket Infranord i konsortium med det franska bolaget TSO entreprenaden E06A för att genomföra BEST-arbeten på Västlänken. Tilldelningen överprövades men nu har kontraktet vunnit laga kraft och arbetet påbörjas.

I slutet av förra året tilldelade Trafikverket Infranord i konsortium med det franska bolaget TSO entreprenaden E06A för att genomföra BEST-arbeten på Västlänken.

Men tilldelningen överklagades till två instanser (se faktarutan), men 29 maj kom beskedet att även Kammarrätten avslår överklagandet och den 11 juni tecknades kontrakt mellan parterna.

Det innebär byggnation av spår, kontaktledning, signal-, telekommunikation- och strömförsörjningsanläggning. Tilldelningen överprövades men nu har kontraktet vunnit laga kraft och arbetet påbörjas.

– Det är en stor milstolpe för Västlänken och vi är jätteglada att vi nu har skrivit kontakt. Detta markerar ett viktigt steg framåt i vårt projekt och vi är redo att starta igång arbetena tillsammans med infranord och TSO, säger Sara Högström, projektledare för BEST, Västlänken, Trafikverket.

– Det är glädjande att vi nu kan sätta igång med bygget av en ny och modern järnvägsanläggning på Västlänken som kommer att bidra till förbättrad tillgänglighet i hela Göteborgsregionen. Vi ser fram emot att göra detta tillsammans med vår samarbetspartner TSO, säger Henrik Cederqvist, chef för region syd på Infranord.

Anbudssumman uppgår till cirka 545 miljoner och entreprenaden startar omgående. Arbetet i sin helhet ska vara färdigställt och tillgängligt för slutbesiktning i september 2026.

Entreprenaden ska genomföras mellan 2024 och 2026. Det som ingår i uppdraget är att utföra järnvägsinstallationer i Centralen och Kvarnberget samt att bygga klart järnvägsanläggningen i Almedal. Entreprenaden består av genomgående arbeten med spår (bana), el, signaler och telekommunikation.

– Vi kommer bland annat koppla in Göteborgs central som en säckstation vilket medför att vi kan tillföra viktig kapacitet till tågsystemet när nya station Centralen öppnar för trafik 2026, säger Sara Högström.

Bakgrund tilldelningen:

I november förra året tilldelades konsortiet Infranord tillsammans med TSO att bygga järnvägsanläggningen i Centralen, Kvarnberget och Almedal. Tilldelningen överprövades men Förvaltningsrätten dömde till Trafikverkets fördel och avslog ansökan om överprövning. I slutet av december överklagades Förvaltningsrättens dom till nästa instans Kammarrätten. Kammarrätten beslutade att ta upp fallet till prövning. Den 29 maj kom beskedet att även Kammarrätten avslår överklagandet och den 11 juni tecknades kontrakt mellan parterna.