Nyheter

Efter konkursen: Så går projekten vidare i Göteborg

Förutom utflyktslekplats, gångstråk, bryggor och grönska så byggs nya omklädningsrum, toaletter, personal- och teknikutrymmen i Jubileumsparken intill älven. Bild: Göteborgs stad

Bygget av Jubileumsparken vid Frihamnen och markarbetet vid Litteraturgatan i Göteborg har legat nere sen i höstas när det danska byggbolaget Barslund gick i konkurs. För Jubileumsparken kan arbetet snart fortsätta, värre är det för Litteraturgatan.

Danska Barslund tvingades i konkurs i slutet av november 2021. Orsaken till konkursen för moderbolaget i Danmark, som även fick Barslund Sverige på fall, var framför allt en räknemiss vid ett arbete med E4:an, utanför Värnamo. Förutom vägarbetet i Småland var Barslund involverade i en rad olika projekt runt om i landet.

I Göteborg stängdes maskinerna ned vid Litteraturgatan i Backa där Barslund bland annat utförde markarbeten. Det danska företaget var även involverad i utvecklingen av Jubileumsparken vid Frihamnen, där man som huvudentreprenör var i full gång med markarbeten när konkursen slog till och arbetet avstannade.

– Vi har kommit överens med konkursboet att vi tar över deras underentreprenörer och driver det själva. Det var det smidigaste vad gäller tidsaspekten, det hade tagit tid att handla upp allt igen, säger Jakob Andreasson, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Totalt handlar det 16 specialistentreprenörer som park- och naturförvaltningen nu har tecknat avtal med.

– Planen var att vi skulle vara klara med projektet i april, men nu blir det i stället juni som vi siktar på. Några månader har vi tappat på konkursen, säger Jakob Andreasson.

Blir det dyrare?

– Det är svårt att säga, det är aldrig fördelaktigt för någon när ett företag går i konkurs. Sannolikt blir det något dyrare. Vi kommer att betala totalt fem miljoner till konkursboet, och det är enligt överenskommelsen med dem. Men då överlåter de avtalen med underentreprenörerna åt oss, det är dealen.

Vad återstår att göra i projektet innan Jubileumsparken står klar?

– Av Barslunds entreprenad återstår det att färdigställa några bryggkonstruktioner. Det är en del markarbeten samt el- och belysningsarbeten. Som finns det andra entreprenader i projektet, bland annat bastun och det nya hamnbadet, men badet är det enda delprojektet som ska stå klart först nästa sommar.

Den omtalade bastun eller Svettekôrka, som göteborgarna har valt att kalla den, blev väldigt upphaussad när den stod klar och öppnades i början av 2015. Samma år nominerades den också till Kasper Salin-priset för Sveriges bästa byggnad. Men nyligen upptäcktes mögel i bastun och nu ska den rivas.

Kan man inte ställa högre krav på en relativt nybyggd bastu?

– Den byggdes som en prototyp med tillfälligt bygglov och den hade nog inte den byggnadsstandard för att fungera som bastu. Den blev också väldigt populär och har använts mycket. Men vi har beslutat att bygga upp den igen, men nu som permanent och med samma utformning som tidigare. Vi tänkte även återanvända plåtmaterialet.   

Svettekôrka.

Litteraturgatan byggs nu om till ett huvudstråk i stadsdelen Backa för gång-, cykel och kollektivtrafik som sträcker sig norrut till Selma Lagerlöfs torg, som också är under ombyggnation. Enligt Rune Andersson, projektledare på trafikkontoret i Göteborg, är man inte klar med ny entreprenör för projektet som avstannade i november.

– Vi får gå ut och fråga på nytt och jag tror vi behöver ytterligare två, tre veckor för att ta fram underlaget och sen räknar vi med en anbudstid på sex veckor. Sen är det de vanliga tio dagarna för möjligheten att överklaga. Så om elva, tolv veckor bör vi ha en entreprenör. Det blir ungefär ett halvår som projektet försenas, säger han.

Ställer ni extra krav nu när ni upphandlar?

– Vi kan inte göra på något annat sätt än våra regelverk säger att vi ska göra. Vi gjorde en extra kontroll på Barslund inför den upphandlingen, men sånt här går inte att skydda sig mot. Det kan möjligtvis vara lättare att ha en känsla för en svensk entreprenör.

Den återstående entreprenaden på Litteraturgatan – som är ungefär hälften av den ursprungliga – omfattar mark – och ledningsarbete och är på cirka 40 miljoner kronor, enligt Rune Andersson. Denna första etapp av projekt Litteraturgatan ska vara klar oktober 2023.  

Hur mycket dyrare blir projektet?

– Jag vill inte spekulera i det, men man kan utgå från att det handlar om miljoner. I mitten av maj räknar vi med att ha ett tecknat kontrakt med en entreprenör.

Litteraturgatan mot Selma Lagerlöfs torg. Bild: Göteborgs stad

Fakta: Jubileumsparken

Jubileumsparken utvecklas som en del i firandet av Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Parken ligger i Frihamnen. Sedan 2014 har prototyper som bad och bastu byggts i området, och i januari 2021 påbörjades arbetet med att bygga den permanenta parken som ska växa fram under kommande år.

Fakta: Litteraturgatan

Den långa Litteraturgatan i stadsdelen Backa kommer att byggas om till en stadsgata med nya gång- och cykelbanor samt situationsplatser. I förlängningen kommer bland annat även fler bostäder att byggas längs gatan.